Borelioza Lyme – terapia przez likwidację – destrukcje – zabijanie krętków oraz likwidacja koinfekcji
i wirusów KZM (kleszczowego zapalenia mózgu) Plazmową Lampą Rife’a – Poznań

Posiadamy najnowszy i najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia celowanej Plazmoterapii.
Niszczymy krętki bakterii Boreliozy i wirusa Kleszczowego Zapalenia Mózgu.

W przypadku zastosowania się do naszych zaleceń
możemy dać prawie 100% gwarancję usunięcia/destrukcji bakterii i wirusów powodujących Boreliozę i KZM
z organizmu chorego, co umożliwi powrót do zdrowia.

Wszędzie leczą Boreliozę – U nas likwidujemy jej przyczynę !

Plazmoterapia celowa jest często jedyną skuteczną metodą zniszczenie bakterii Boreliozy i wirusa KZM.

Medycyna Akademicka stwierdza, że raz nabytej Boreliozy nie można całkowicie wyleczyć, a nawroty choroby mogą występować latami. Krętki Boreliozy skutecznie unikają naszego układu immunologicznego jak i antybiotyków.

Kleszczowe zapalenie mózgu a borelioza –  wg Medycyny Akademickiej leczenie przyczynowe kleszczowego zapalenia mózgu jest obecnie niemożliwe ?!.

To co jest niemożliwe w Medycynie Akademickiej,  jest możliwe z naszą lampą do Plazmoterapii, która ma zdefiniowane ! celowane częstotliwości dezaktywujące DNA wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i bakterii Boreliozy.

Leczenie Boreliozy odkleszczowa Neuroborelioza KZM Poznań

Borelioza – Obecna technologia umożliwia odczytanie częstotliwości rezonansowej dla każdej bakterii, wirusa, grzyba jak i DNA, a nawet pojedyńczego genu co umożliwia potem selektywną i skuteczną neutralizację konkretnej bakterii czy wirusa. W USA jest firma, która robi to jako normalną płatną usługę dostępną publicznie.

Dysponujemy aktualnie najnowocześniejszym dostępnym na światowym rynku urządzeniem do Plazmoterapii,
które w trakcie diagnostyki HRV wykrywa selektywnie wszystkie typy krętków Boreliozy (Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia miyamotoi)  zakażające ludzi, także zakażenie od kleszczowym Wirusem Zakażenia Mózgu (KZM)  jak i liczne możliwe koinfekcje, które prawie zawsze towarzyszą ukąszeniu ( Bartonella, Babesia, Mycoplasma, Chlamydia, Toxoplasma, Brucella,  Yersinia,  Anaplasma, Ehrlichia i wiele  innych)

Potem możemy zastosować konkretne celowane częstotliwościowe terapie lampą Rife’a na każdy z wykrytych typów zakażenia osobno.

Nasze urządzenie do Plazmoterapi  z wbudowanym komputerem dzieli przepaść technologiczna od obecnych na rynku innych urządzeń tego typu.

W trakcie terapii generowane są konkretne celowane częstotliwości dla konkretnych obciążeń, co przekłada się na wysoką skuteczność i ogólne skrócenie trwania terapii. W Boreliozie ulga w objawach może nastąpić już po pierwszym lub drugim zabiegu.

TERAPIA Boreliozy

Borelioza – PLAN Terapii zależy od ilości wykrytych infekcji i od stopnia zaawansowania choroby,  najlepiej po wykonanej  u nas diagnostyce . która dokładnie wskaże czym zarażony jest chory. Można mieć zakażenie tylko jedną „odmianą” krętka, a można wszystkimi 4 i KZM + koinfekcje.

Po diagnostyce może się okazać, że wystarczy kilka zabiegów, a skrajnie może być potrzebne i 20 sesji po 2-2.5 godziny i jeszcze sesje na konfekcje.

Możemy na roboczo przyjąć, że to 2-3 celowane zabiegi (po 1h) na każdą z czterech „odmian” krętka  + zabiegi na KZM (jeśli jest) i koniecznie zabiegi na koinfekcje

Każda sesja zabiegowa to 2 do 2,15 godziny (sesja to likwidacja 2-dwu obciążeń)   w odstępie 2-4 dni, ale nie dłużej jak tydzień.

 Dla zaawansowanych stanów, kiedy Borelioza (Lyme disease) przeszła już w stan utajony i trzeba dodatkowo „otworzyć cysty”,  by zapobiec nawrotom i potem dodatkowo zneutralizować bakterie boreliozy i wtedy konieczne są konieczne są dodatkowe zabiegi.

—–

Pierwsze objawy boreliozy – Borelioza  zwana też krętkowicą kleszczową, jest wieloukładową chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez krętki z rodzaju Borrelia (Borrelia burgdorferi sensu lato), która przenosi się na człowieka za pośrednictwem kleszczy z rodzaju Ixodes. Chorobę rozpoznano po powiązaniu serii przypadków zapalenia stawów wśród młodzieży z ukąszeniami przez kleszcze. W USA chorobę wywołuje Borrelia burgdorferi. Za chorobę występującą w Europie i Azji częściej są odpowiedzialne inne gatunki krętków (np. Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia lusitaniae i inne), czego następstwem jest odmienny obraz kliniczny choroby. W zależności od stadium boreliozy, zakażenie krętkami może się ograniczać do skóry lub zajmować układ nerwowy i kostno-stawowy, a także serce.

Kleszczowe zapalenie mózgu a boreloiza, KZM to wirusowe zapalenie mózgu określane również wczesnoletnim zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych bądź centralnoeuropejskim zapaleniem mózgu, wywoływane najczęściej przez wirusa z grupy B, wnikającego do organizmu człowieka w następstwie ukąszenia przez kleszcza. U pacjentów z fazą neuroinfekcji w przebiegu KZM pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych obserwuje się:
 • wysoką gorączkę
 • silne bóle głowy.
 • sztywność i bolesność karku.
 • zaburzenia świadomości, utraty przytomności.
 • drgawki.
 • nadwrażliwość na światło, oczopląs.
 • nudności, wymioty.

Borelioza z Lyme – Kleszcze, należą do pajęczaków z rzędu dużych roztoczy, zazwyczaj pasożytujących na skórze tych zwierząt, zamieszkujące również bardzo chętnie krzewy i zarośla na skraju lasów lub łąk, obszary zarośnięte jeżynami, paprociami, leszczyną, wzdłuż leśnych dróg i ścieżek lub błonie nad rzekami. Kleszcze przenoszą zarazki kleszczowego zapalenia mózgu, czasami także boreliozy, zarówno pomiędzy zwierzętami, jak i na ludzi wskutek ukąszenia.

Czy borelioza jest uleczalna – wg medycyny akademickiej choroba jest niezwykle trudna do całkowitego wyleczenia. Medycyna Akademicka nie potrafi zlikwidować formy utajonej Boreliozy – Cyst – stąd ciągłe nawroty choroby.  Postęp techniczny sprawił, że Boreliozę można ją uznać za całkowicie wyleczalną ponieważ Biorezonans potrafi dezaktywować również cysty. Jedyna niewiadoma to ilość zabiegów potrzebnych do całkowitego unicestwienia krętek, cyst i wirusa KZM, zależna od stanu Pacjenta.

Kleszczowe zapalenie mózgu śmiertelność – wg medycyny akademickiej choroba jest nieuleczalna – tylko, że to jest nieprawda –  Postęp techniczny sprawił, że można ją uznać za całkowicie wyleczalną pod warunkiem równoczesnego wyleczenia z Boreliozy. Z technicznego punktu widzenia to bardzo prosta terapia częstotliwościowa, a jedyna niewiadoma to ilość zabiegów potrzebnych do całkowitego unicestwienia krętek i wirusa, zależna od stanu Pacjenta.

Borelioza stawowa – krótko – bardzo często Borelioza jest przyczyną zapalenia stawów – niezdiagnozowana Borelioza prowadzi do błędnego leczenia stawów.

Nieleczona borelioza skutki !  -skutki po latach wraz z postępem choroby powikłania

 • zapalenie mózgu,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • zapalenie nerwu wzrokowego,
 • niedomykalność szpary powiek,
 • zapalenie stawów i towarzysząca chorobie bolesność,
 • sztywność szyi,
 • parestezje, czyli mrowienie i drętwienie kończyn,
 • problemy z sercem,
 • A to tylko kilka najpoważniejszych powikłań  – to choroba wielonarządowa / wieloukładowa i daje najróżniejsze objawy często mylone z innymi schorzeniami.


Zabiegi  biorezonansem i plazmoterapii lampą Rife’a to naturoterapie, oparte o medycynę informacyjną, którą nie zajmuje się oficjalnie medycyna Akademicka.

Stosowane terapie nie są terapiami w rozumieniu medycyny akademickiej, choć są wyjątkowo skuteczne w usuwaniu obciążeń organizmu, przyczyn i nieprawidłowości pracy ciała.
Generator Rife’a nie jest aparaturą medyczną w rozumieniu art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych.

Diagnostyka – testowanie – biofeedback metodą HRV lampą plazmową Rife’a – Poznań

Plazmoterapia lampą Rife’a Sanoplasma 3 – to Nauka nie magia – Poznań

Leczenie Wodorem Molekularnym H2 oraz Gazem Browna terapią 21 wieku

Diagnostyka NLS – Biophilia Tracker X4 Max 4D, Hunter-4025 3D NLS