Plazmoterapia – Generator Plazmowy Sanolasma 3 oraz diagnostyka HRVNLS – Poznań

Sanoplasma 3

Nasza plazmowy generator elektromagnetycznych pól oscylacyjnych z funkcją testowania odpowiedzi autonomicznego układu naczyniowego HRV, to innowacyjne urządzenie NOWEJ GENERACJI z wbudowanym komputerem.

Plazmoterapia to Fizyka, nie Magia.

Historia tej technologii  zaczyna się od takich nazwisk jak: Nikola Tesla, Georges Lakhovsky, Royal Raymond Rife, Dr. Hulda Regehr Clark
czy bardziej współcześnie dr Anthony Holland – to tylko najbardziej znane nazwiska.

Generator Plazmowy opracowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu fizyki i biologii komórkowej
łączy w sobie w jednym urządzeniu,
wyniki  badań i osiągnięcia wszystkich wymienionych powyżej badaczy.

Biologia komórkowa dowiodła, że oprócz tradycyjnie postrzeganej struktury receptorów w błonach komórkowych, które odbierają i reagują na cząsteczki fizyczne, istnieją również struktury, takie jak rzęski pierwotne, które reagują na wibracje. Anteny na tych „odbiornikach energii” wibrują jak tunery. Jeśli wibracje otoczenia rezonują z anteną receptora, ładunek białka i receptor zmieniają kształt, ponieważ receptory są zdolne do odczytu pola energetycznego.

Dlatego przestarzały jest pogląd, że na fizjologię komórki mogą wpływać jedynie cząsteczki fizyczne. Biologiczne zachowanie organizmu można kontrolować na przykład z wykorzystaniem impulsów elektromagnetycznych, podobnie jak w przypadku zastosowania kuracji farmakologicznych.

Wpływem pola elektromagnetycznego na systemy biologiczne na płaszczyźnie biomolekularnej zajmuje się bioelektrodynamika, której pionierem w Czeskiej Republice jest inż. Jiří Pokorný, DrSc., Członek Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Badania pokazują, że w pewnych okolicznościach zewnętrzne impulsy mogą pobudzać oscylacje mikrotubuli tworzących wrzeciono mitotyczne, w pobliżu którego powstaje lokalne pole elektryczne o wysokiej częstotliwości, zmiennej strukturze przestrzennej oraz dużej intensywności,które może zakłócić proces mitozy. Badania znajdują zastosowanie głównie w medycynie, a ta zaczyna dostrzegać w krótkich impulsach elektrycznych obiecującą metodę leczenia nowotworów.

DiagnostykaBiorezonans – Oczyszczanie – Inne Terapie –  Terapie BoreliozyZespół Postcovidowy

Rifetech jest europejską firmą zajmującą się rozwojem innowacyjnych technologii w dziedzinie medycyny i biorezonansu. Twarzą zespołu jest biolog Dr. Dr Dagmara Jančová, ściśle współpracuje z ekspertami z Wydziału Elektrotechniki i Technologii komunikacyjnych Politechniki w Brnie (VUT Brno). W procesie rozwoju udało się połączyć kilka unikalnych funkcji terapeutycznych w jednym urządzeniu:

 • testowanie odpowiedzi układu autonomicznego na impulsy elektromagnetyczne
 • testowanie metodą HRV biofeedback obciążeń organizmu (pasożyty, bakterie wirusy, grzyby i niektóre choroby)
 • wsparcie aktywności elektromagnetycznej organizmu lub wybranych organów
 • ukierunkowana stymulacja określonych ścieżek nerwowych
 • wpływanie (destrukcja) elektrycznymi polami oscylacyjnymi na mikroorganizmy patogenne (wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty)
 • ukierunkowane wsparcie terapii w różnych schorzeniach całego ciała i wybranych organów

Dlaczego używamy Plazmoterapi  do wspomagania terapii procesów patologicznych?

Cząsteczki są w stanie absorbować promieniowanie o tych samych częstotliwościach, które same emitują.

Aby zjonizowany gaz mógł być uznany za plazmę, musi przejawiać zachowania kolektywne, czyli posiadać zdolność generowania globalnych pól elektrycznych i magnetycznych oraz reagowania na takie globalne pola. Drugą podstawową właściwością jest quasi neutralność, czyli dążenie do równowagi ładunków dodatnio naładowanych jonów i ujemnie naładowanych elektronów w jednostce objętości plazmy. Plazma zawiera swobodne ładunki elektryczne, dzięki czemu przewodzi prąd.

Plazma jest idealnym medium do mieszania i przesyłania różnych typów sygnałów. Rurka plazmowa emituje widma elektryczne i magnetyczne w częstotliwościach mierzonych nawet w teraherzach, które poznawalne są po czerwonym kolorze plazmy.

Dzięki okrągłemu kształtowi rura plazmowa emituje tak zwane solitonowe fale Zennecka. Fala Zennecka działa następnie w różnych częściach ciała – na przykład w komórkach lub tkankach.

Działanie  opiera się na prawie fizyki Kirchoffa: Cząsteczki są w stanie absorbować promieniowanie o tych samych częstotliwościach, które same emitują.

Jeśli częstotliwość energii emitowanej przez rurkę plazmową odpowiada emisji, a zatem i częstotliwości absorpcji narządu, następuje celowa stymulacja określonych ścieżek nerwowych i wspieranie aktywności elektromagnetycznej organizmu, co może skutkować kompensacją procesów patologicznych.

Diagnostyka HRVBiorezonans – Oczyszczanie – Inne Terapie Rife’a –  Terapie BoreliozyZespół Postcovidowy

Plazmoterapia – Jak działa terapia elektromagnetyczna z aplikatorem plazmowym?

Działanie  opiera się na prawie fizyki Kirchoffa. Generatora plazmy ma pozytywny wpływ na przebieg ostrych i przewlekłych chorób.

Jeśli częstotliwość energii emitowanej przez rurę plazmową odpowiada emisji, a zatem i częstotliwości absorpcji narządu, następuje celowa stymulacja określonych ścieżek nerwowych i wspieranie aktywności elektromagnetycznej organizmu, co może skutkować kompensacją procesów patologicznych.

Terapia ta opiera się na działaniu elektromagnetycznych fal oscylacyjnych na patogenne mikroorganizmy. Jeśli zsynchronizujemy długość fali promieniowania generatora z rzeczywistą długością jednej z wewnętrznych struktur patogenu, struktura ta zostanie poddana wibracji i zaburzona mechanicznie. Efekt ten można porównać do zjawiska, kiedy szkło pęka pod wpływem głosu głosu śpiewaczki operowej. W praktyce metodę tę stosuje się najczęściej przy wykorzystaniu długości cząsteczek DNA i RNA.

Do obliczenia efektywnej częstotliwości, korzystamy z fizycznej konwersji z prędkością światła. Jeśli podzielimy prędkość światła przez rzeczywistą długość cząsteczki DNA, otrzymamy odpowiednią częstotliwość rezonansową drobnoustroju. Następnie przekształcamy ją na niższe harmoniczne częstotliwości, możliwe do wykorzystania w paśmie częstotliwości generatora plazmy. Do obliczeń używamy zarówno prędkości światła w próżni, jak i prędkości światła w organizmach żywych. Następnie zaś stosujemy oba rodzaje uzyskanych częstotliwości.

Obecnie, na podstawie długości cząsteczek RNA nowych szczepów wirusa, stosujemy tę metodę do obliczania częstotliwości rezonansowych Koronawirusa COVID-19  oraz wielu innych procesów patologicznych w organizmie człowieka.

Diagnostyka HRVBiorezonans – Oczyszczanie – Inne Terapie Rife’a –  Terapie BoreliozyZespół Postcovidowy

Czy terapia elektromagnetyczna może mieć skutki uboczne.

PLAZMA NOWEJ GENERACJI emituje fale elektromagnetyczne rzędu Hz i kHz, z maksymalną częstotliwością 900 000 Hz i harmoniczne Eksperymentalnie dowiedziono, że taki zakres fal działa na mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, bezkręgowce – płazińce, glisty a także roztocza i wiele więcej.

Bardziej szczegółowe dane dotyczące poszczególnych pasm dla danego rodzaju organizmu odnaleźć można w literaturze Dr. Huldy Clark, która testowała te pasma w warunkach laboratoryjnych. Możliwe jest prześledzenie związku między złożonością organizmu a pasmem częstotliwości, w którym jego komórki zaczynają rezonować. Zasadniczo można stwierdzić, że im bardziej złożony jest organizm i im wyższą posiada strukturę wewnętrzną, tym wyższe jest jego pasmo częstotliwości. Ssaki, w tym ludzie, reagują dopiero na częstotliwości od 3 MHz i wyższe.

Sanoplasma to certyfikowane urządzenie, którego zakres częstotliwości i siła sygnału nie są szkodliwe dla organizmu, w czasie normalnego użytkowania. Jeśli nie macie Państwo doświadczenia z generatorem plazmy, przy pierwszym użyciu nie zalecamy stosowania urządzenia ponad godzinę. Także później stosuje się jedno bądź dwu godzinowe seanse, a przypadkach występowania ostrych dolegliwości maksymalny czas użycia urządzenia to trzy godziny.

Po zastosowaniu organizm musi przetworzyć i wydalić substancje niepotrzebne, powstałe podczas rozkładu drobnoustrojów, wirusów grzybów  lub pasożytów. Jeśli dopuścimy do zbyt długiego oddziaływania częstotliwości, układ limfatyczny zostanie zaśmiecony, co może powodować nudności. Uczucie senności i zmęczenia jest zupełnie normalne i mija po 1-2 dniach.

Diagnostyka HRVBiorezonans – Oczyszczanie – Inne Terapie Rife’a –  Terapie BoreliozyZespół Postcovidowy

Plazmoterapia – Cechy funkcjonalne generatora nowej generacji z wbudowanym komputerem:

– zakres częstotliwości od 10 μHz do 900 kHz głównych (leczniczych)
– niezwykle szeroki zakres częstotliwości fali nośnej i harmonicznych zdolnej do penetracji wnętrza ciała i przenoszenie częstotliwości leczniczych
– możliwość przetestowanie metodą HRV biofeedback około 1400 różnych  obciążeń organizmu (pasożyty, bakterie wirusy i grzyby i niektóre choroby)
możliwość ustawienia częstotliwości do 5 miejsc po przecinku
– przesyłanie nieograniczonej liczby nowych partii (stałe częstotliwości i pasma)
– regulowana oscylacja z wybieraną prędkością
– tworzenie pasm częstotliwości o dowolnej prędkości i przesunięciu od 0,01 Hz
baza danych zawierająca 6000 globalnie zatwierdzonych zestawów terapeutycznych
– testowanie pasm i stałych częstotliwości, w tym wstępnie ustawiona baza danych z wykorzystaniem funkcji biofeedbacku HRV
– automatyczne przesyłanie aktualizacji bazy danych

Diagnostyka HRVBiorezonans – Oczyszczanie – Inne Terapie Rife’a –  Terapie BoreliozyZespół Postcovidowy

BADANIA HOLLANDA

Jako współczesny przykład można podać badania dr Anthonyego Hollanda z USA, który użył lampy stworzonej na podstawie patentu dr Jamesa Bara z Plasmasonics Ltd. ( Żródło -Morphological transformations of human cancer cells and microtubules caused by frequency specific pulsed electric fields broadcast by an enclosed gas plasma antenna Gerard Dubost, Anthony Holland, James Bare, Frederic Bellossi, 2012). Należy zaznaczyć, że używa on wynalazku(nie wprowadzonego do masowej produkcji), który podaje dwie częstotliwości jednocześnie. Częstotliwość była zwiększana o 1hz i jeśli po 3 minutach nie było reakcji-zwiększano częstotliwość o 1. Wyniki były obserwowane za pomocą mikroskopu.

Na badanej przez niego próbce 30% komórek rakowych powodujących białaczkę zostaje wprowadzonych w apoptozę, „roztrzaskanych”. Wyniki te były wielokrotnie powtarzane na innych patogenach, oficjalnie ogłoszone m.in. na konferencji BIOEM 2015.

Poniżej obraz komórek raka krwi – leukemii na początku próby, widać wiele zdrowych, okrągłych komórek

Plazmoterapia - rak

I to co się z nimi dzieje po 24h, na wideo widać jak przestają się poruszać i są rozbijane na coraz mniejsze fragmenty, poruszają się ospale, a nowe komórki są nierozwinięte prawidłowo. Należy zaznaczyć, ze żadne inne komórki nie ulegają uszkodzeniu, inaczej niż w przypadku naświetlania promieniowaniem gamma.

Biorezonans - Plazmoterapia

Oto pełne video, o pracy Hollanda – TEDx

Odnośnik do pozostałych badań A.Hollanda:

Diagnostyka HRVBiorezonans – Oczyszczanie – Inne Terapie Rife’a –  Terapie BoreliozyZespół Postcovidowy

A. Holland – niszczenie komórek boreliozy

Plazmoterapia – Podobne procesy niszczenia i fragmentaryzacji zostały zaobserwowane przy biofilmie boreliozy(borrelia burgdorferi). To zjawisko powstało przy podaniu kolejno po sobie częstotliwości na które zachodziła reakcja przez 3 minuty – (Źródło- Critical Oscillatory Tolerance Threshold of Borrelia Burgdorferi – Olshefsky, Holland, Ahern, 2013)

Plazmoterapia – Inne istotne badania wskazujące na skuteczność działania lampy plazmowej

1. A radio frequency electric current enhances antibiotic efficacy against bacterial biofilms.
Caubet R1, Pedarros-Caubet F, Chu M, Freye E, de Belém Rodrigues M, Moreau JM, Ellison WJ., Uniwersytet w Bordeaux https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15561841/

Antybiotykoodporny biofilm Escheritia Coli został potraktowany częstotliwościami radiowymi, które działały podobne do elektroporacji, w efekcie zwiększając podatność bakterii na gentamycyne i oxytetracyklinę

2. Targeted treatment of cancer with radiofrequency electromagnetic fields amplitude-modulated at tumor-specific frequencies
Jacquelyn W. Zimmerman,1 Hugo Jimenez,1 Michael J. Pennison,1 Ivan Brezovich,2 Desiree Morgan,3 Albert Mudry,4 Frederico P. Costa,5 Alexandre Barbault,6 and Boris Pasche1.  Chinese Journal of Cancer https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3845545/

W artykule przytaczane są wyniki urządzenia twórców – Therabionic oraz przegląd dotychczasowych naukowych wyników nad częstotliwościami. Wynika z nich, ze można uzywac specyficznych radiowych częstotliwości, aby wywołując w pacjencie określony skutek. Zarówno zdrowym jak i chorym.
W badaniach przeprowadzonych przez twórców udowodniono za pomocą narzędzi do biofeedbacku, że niska częstotliwość 42,7 Hz powoduje wzmożoną senność u zdrowych pacjentów. Natomiast użycie tej samej częstotliwości u pacjentów dotkniętych chroniczną bezsennością nei dawało efektu. Użycie ciągu częstotliwości 2.7 Hz, 21,9 Hz, 42,7 Hz, 48,9 Hz spowodowało znaczną poprawę.
Wnioskiem pracy naukowej Barbaulta(2001) była hipoteza, że guzy rakowe mogą być wrażliwe na określone modulowane częstotliwości radiowe. Biofeedback robiony pacjentom z tym samym guzem dawał te same wyniki(te same częstotliwości) bez względu na płeć, rasę i wiek. Wyprodukowano bardzo precyzyjne generatory częstotliwości i wykryto, że 75% częstotliwości u pacjentów z rakiem piersi występuje tylko w tym jednym specyficznym typie raka, natomiast mała liczba częstotliwości powtarza się u tych wszystkich rakowych pacjentów – 1,873.477 Hz, 2,221.323 Hz, 6,350.333 Hz i 10, 456.383 Hz. Do terapii zastosowano urządzenie, które później zostało wprowadzone jako Therabionic P1. Odniesiono kilka sukcesów na grupie badawczej i w kolejnym badaniu z podwójnie ślepą próbą, najistotniejszym była większa przeżywalność w dłuższym okresie czasu, pow. 5 lat, osób z nowotworami IV stopnia (9,8%) w porównaniu do grupy używającej standardowego leku chemioterapeutycznego (2,2%).

3. Overall Survival in Glioblastoma Patients Treated With Optune® Correlates With Compliance: Consistency Across Studies
Wyatt Potter, Bimal Shah, Melissa Shackelford,Joe Davis,Charles Boatwright,and Jeanine Certo https://europepmc.org/article/pmc/pmc5691920

Kolejnym urządzeniem opatentowanym i stosowanym standardowo jest Optune. Stosuje się go specyficznie wspomagająco w terapii glejaka, oraz zakończone badania kliniczne III fazy na nowotwory płuc. Terapia glejaka została dopuszczona przez FDA w USA, w EU są kończone badania certyfikacyjne. Terapia polega na wykorzystaniu biofeedbacku do wyznaczenia częstotliwości oraz założenia miejscowych elektrod prądowych, które działają razem z akumulatorem noszonym w torbie. Nazwano całą technologię TTF fields (pola leczące guzy), aby odróżnić się od standardowego nazewnictwa oraz móc opatentować technologię. Najistotniejszą informacją jest to, że największą przeżywalność zaobserwowano w grupie stosującą częstotliwości 24h na dobę. Obrazuje to, że częstotliwości nie mają toksycznego wpływu na pracę organizmu bez względu an dawkę oraz, że napromieniowują ciało tak jak standardowe urządzenia elektryczne – ok 2W/kg. Zgodnie z obserwacjami dr Hollanda, terapia jest natychmiastowo przerywana kiedy urządzenie jest wyłączane-możemy się domyślać, że komórki przestają być poddawane rezonansowi i ich struktura nie jest niszczona. Przeżywalność pacjentów wzrosła z 5% przy standardowej chemioterapii do 13% przy chemioterapii i Optune.

Generator  najnowszej generacji przenosi te cytowane powyżej badania
do poziomu standardowej procedury terapeutycznej
.

 

Przeciwwskazania do terapii lampą plazmową  Rife’a

Kobiety w ciąży i karmienie piersią
Rozrusznik serca !
Każde urządzenie elektroniczne w ciele (implanty płatnicze itp) !
Epilepsja w aktywnej fazie
Dzieci poniżej 3 roku życia.
Ostra niewydolność układy limfatycznego
Osoby pod wpływem alkoholu i upojenia alkoholowego
Osoby pod wpływem narkotyków  z wyjątkiem terapii detoksykacji
Ferrytowe (żelazne) elementy w ciele (nie dotyczy tytanowych implantów, tytanowych śrub i innych tytanowych elementów, nie stanowią one przeciwwskazania do terapii).

Plazmoterapia – Reakcja Herxheimera – możliwy skutek uboczny skutecznej terapii lampą plazmową

Inaczej nazywana reakcją Łukasiewicza-Jarischa-Herxheimera (popularnie określana jako „herx”) jest to reakcja organizmu na wydzielone toksyny wskutek obumierania mikroorganizmów, w trakcie postępu choroby lub jej skutecznego leczenia.

Tego typu reakcja często towarzyszy boreliozie podczas zastosowania skutecznej terapii, podczas której obumierają duże ilości bakterii jak i likwidacji pasożytów.

Toksyny są stopniowo wydalane przez wątrobę lub nerki, a objawy reakcji Herxheimera pojawiają się, gdy te narządy nie nadążają z wydalaniem toksyn. Należy wtedy odczekać kilka dni do czasu ustąpienia objawów przed następnym zabiegiem.  Możemy też zastosować dodatkowy zabieg detoksykacji wspomagający szybsze ustąpienie objawów.

Reakcja Herxheimera może objawiać się:

 • pogorszeniem samopoczucia
 • gorączka
 • ból głowy
 • dreszcze
 • bóle mięśniowe oraz kostne
 • świąd
 • nudności i wymioty
 • wysypka skórna

W reakcji Herxheimera wykazano wzrost CRP, TNF, interleukiny-6 i interleukiny-8.  Intensywność przebiegu reakcji Herxheimera u chorych jest kwestią indywidualną i zależy między innymi od stanu wątroby i pęcherzyka żółciowego, ogólnego stanu zdrowia, stopnia zakwaszenia płynów tkankowych czy zatrucia metalami ciężkimi.

Diagnostyka HRVBiorezonans – Oczyszczanie – Inne Terapie Rife’a –  Terapie BoreliozyZespół Postcovidowy

Zabiegi  biorezonansem i plazmoterapii lampą Rife’a to naturoterapie, oparte o medycynę informacyjną, którą nie zajmuje się oficjalnie medycyna Akademicka.
Stosowane terapie nie są terapiami w rozumieniu medycyny akademickiej, choć są wyjątkowo skuteczne w usuwaniu obciążeń organizmu, przyczyn i nieprawidłowości pracy ciała.
Generator Rife’a nie jest aparaturą medyczną w rozumieniu art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych.

Diagnostyka – testowanie – biofeedback metodą HRV lampą plazmową Rife’a – Poznań

Historia Elektromedycyny – Medycyny Częstotliwości.

Leczenie Wodorem Molekularnym H2 oraz Gazem Browna terapią 21 wieku

Umów się na wizytę Biorezonansu, Plazmoterapii lub Inhalacji Wodorem H2