Covid-19 - Wodór molekularny

Wodór molekularny H2 pomaga w walce z COVID-19 oraz rehabilitacji po zakażeniu.

Inhalacje Wodorem molekularny H2 vs Covid-19 w skrócie:

 • Wodór molekularny H2 (gazowy) ma silne działanie przeciw utleniające i przeciwzapalne, regulujące hormony i zapobiegające apoptozie, co czyni go użytecznym w walce przeciwko COVID-19 i rehabilitacji
 • Wodór molekularny H2 pomaga zregenerować się komórką płuc uszkodzonym przez zakażenie wirusem covid-19
 • W trakcie Inhalacji Wodór molekularny H2 ma bezpośredni kontakt z komórkami płuc i bezpośrednio wspomaga regenerację komórek płucnych
 • Będąc najmniejszą cząsteczką we wszechświecie nie posiadającą ładunku polarnego, cząsteczka wodoru może dyfundować przez wszystkie błony komórkowe i przedziały subkomórkowe, w tym jądro i mitochondria. Nie potrzebuje do tego żadnych transporterów, więc jest wyjątkowo biodostępna i całkowicie nietoksyczna o zerowych skutkach ubocznych
 • Inhalacja wodorem molekularnym H2 ogromnie przyspiesza rehabilitacje osób które przeżyły podłączenie do respiratora
 • W trakcie zakażenia zastosowanie wodoru zmniejsza niszczycielską burzę cytokin i uszkodzenie płuc wywołane przez SARS-CoV-2 podczas COVID-19
 • Wodór hamuje zapalenie dróg oddechowych u pacjentów z astmą  , co może poprawić stan burzy cytokin zapalnych obserwowany w COVID-19
 • W rehabilitacji i walce z Covid-19 ważne jest, aby wytworzyć ostry wzrost H2 w organizmie przez krótki czas, a nie mieć ciągłą ekspozycję. Ten ostry wzrost poziomu wodoru aktywuje szlak Nrf2, który zwiększa poziom endogennych przeciwutleniaczy

Wodór molekularny H2 vs Covid-19

 

FAQ – Baza Wiedzy o Medycynie Wodorowej H2

Co może się wydać sporym zaskoczeniem Leczenie Covid-19 poprzez wdychanie wodoru zostało wdrożone w Chinach już w marcu 2020 roku, kiedy to na zamówienie rządu Chińskiego do szpitali skierowano pierwszą partię 2000 szt. generatorów H2 (czy może bardziej precyzyjnie generatorów Gazu Browna).

Wodór molekularny H2 stosuje się dzisiaj jako pierwszy i najczęściej wystarczający zabieg przez ewentualnym podłączeniem do respiratora, co może wyjaśnić wyjątkowo małą śmiertelność i wysoką prawie 100% skuteczność leczenia Covid-19 w Chinach.

Chińscy lekarze leczą swoich pacjentów stosując wszystkie zabronione w Europie i USA i w Polsce terapie w tym Hydroksychlorochinę czy Budezonid jak i Witaminę D w dużych dawkach oraz wlewy z „Witaminy C” oraz nawet DMSO.

Wszystko te procedury leczenia Covid-19 w Chinach są opisane i publicznie dostępne dla każdego na Stronach Chińskiego Ministerstwa Zdrowia.

Covid-19 – Wodór molekularny – Patofizjologia COVID-19

Jak wyjaśnił LeBaron, wirus SARS-CoV-2 odpowiedzialny za COVID-19 dostaje się do płuc, gdzie atakuje pneumocyty typu 2 – komórki pęcherzykowe odpowiedzialne za wydzielanie środków powierzchniowo czynnych, które zmniejszają napięcie powierzchniowe płynów w płucach i dlatego są ważne dla ich elastyczności.

Wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje białko do zakotwiczenia się w receptorze ACE-2 komórki. W ten sposób wchodzi do komórki i uwalnia swój jednoniciowy RNA. Przekazując RNA do komórki, wirus zasadniczo przejmuje kontrolę nad komórką, ponieważ powoduje to replikację wirusa w komórce.

W odpowiedzi dochodzi do aktywacji makrofagów (białe krwinki) w celu zwalczania infekcji, a one z kolei uwalniają do osocza krwi różne cytokiny, w tym interleukinę-6 (IL-6), IL-1 i TNF-alfa. Gdy cytokiny dostaną się do osocza, powoduje to rekrutację neutrofili, zwiększając w ten sposób rozszerzenie naczyń krwionośnych i przepuszczalność naczyń włosowatych. Wewnątrz komórki tworzone są również reaktywne formy tlenu (ROS), aby zabić zainfekowaną komórkę i zapobiec replikacji wirusa. Jest to niezbędna część systemu obronnego ludzkiego organizmu. Jednak w miarę postępu procesu kończy się to wzrostem ilości ROS i stanów zapalnych. Co gorsza, ponieważ wirus nadal atakuje pneumocyty typu 2, płuca nie mogą działać poprawnie.

Podobne Treści :  Skuteczność terapii wodorem H2 molekularnym - nowe spojrzenie mechanistyczne.

Ponieważ napięcie powierzchniowe płynów w płucach jest zmniejszone, pęcherzyki płucne nie mogą dłużej utrzymywać właściwej wymiany gazowej, a zapotrzebowanie na tlen rośnie. Spadająca elastyczność płuc utrudnia również oddychanie. Po uwolnieniu dużej ilości ROS całe pęcherzyki umierają. Jest to część mechanizmu, który powoduje kaszel.

Wodór molekularny H2 – W miarę postępu stanu zapalnego i rozszerzenia naczyń może dojść do znacznego obniżenia ciśnienia krwi, dlatego chory czuje się zmęczony i osłabiony. Niższe ciśnienie krwi powoduje również niską perfuzję krwi, co z kolei oznacza, że komórki nie będą otrzymywać wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych, których potrzebują do optymalnego funkcjonowania. Utrudnia to również usuwanie odpadów metabolicznych. Niski poziom tlenu (niedotlenienie) powoduje duszność.

Bez skutecznego leczenia, ten łańcuch zdarzeń prowadzi do śmierci komórkowej, niewydolności wielonarządowej (płuc, wątroby i nerek), ostrej niewydolności oddechowej (ARD), a ostatecznie do śmierci.

W swoim filmie LeBaron dokonuje przeglądu patofizjologii COVID-19 i wyjaśnia, dlaczego H2 jest badany klinicznie, omawiając potencjalne mechanizmy wyjaśniające w jaki sposób wodór molekularny może złagodzić tę konkretną chorobę.

Wielu chińskich lekarzy stosuje terapię H2 u pacjentów z COVID-19, a  są tak zachęcające, że dr Zhong Nanshan – epidemiolog, który odkrył wirusa SARS (SARS-CoV-1) w 2003 roku, zaleca terapię H2 u chorych na COVID-19. Chociaż potrzebne są dalsze badania , najnowszy przewodnik leczenia COVID-19 wydany przez Chińską Narodową Komisję Zdrowia obejmuje inhalację wodoru.

Więcej informacji i badań znajdziesz pod linkiem  https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=molecular+hydrogen+covid-19&btnG=

LeBaron udostępnił fillm (który można znaleźć w Internecie) pokazujący chińskich pacjentów otrzymujących mieszankę wodoru z tlenem przez inhalator, którzy twierdzą, że wyeliminowało to kaszel i ból w klatce piersiowej i pozwoliło na głębsze oddychanie bez dyskomfortu.

 

Gaz Browna – Wodór dla zdrowia: tło, obserwacje i dane medyczne

Zatrzymywanie destrukcyjnego cyklu

Wodór molekularny H2 – w celu uratowania pacjenta należy zrobić coś, aby zatrzymać tę destrukcyjną kaskadę wydarzeń. Jak można zahamować replikację wirusów i wzmocnić funkcje układu odpornościowego? Jak wyjaśnił LeBaron, większość zniszczeń powstaje w wyniku działania ROS i ogólnoustrojowego zapalenia.

ROS to cząsteczki powodujące uszkodzenia oksydacyjne. Jednak nie są one zupełnie złe. Neutrofile wytwarzające ROS produkują również tlenek azotu i nadtlenek azotu, które są kluczowe. Nadtlenek pomaga zabijać patogeny, ale jego poziom nie może być zbyt wysoki. Tlenek azotu również wymaga regulacji. Chociaż może hamować replikację wirusów i pomaga wzmocnić układ odpornościowy, jego poziom nie powinien być zbyt wysoki. Wraz ze wzrostem poziomu nadtlenku i tlenku azotu zaczynają powstawać nadtlenoazotyny, które są niezwykle niszczące, co z kolei tworzy rodniki hydroksylowe – najbardziej cytotoksyczne ROS.

Podobne Treści :  H2 - Cudowna cząsteczka dla młodszej skóry

Zwykle, gdy nadtlenek spełni swoje zadanie, jest przekształcany przez dysmutazę ponadtlenkową w nadtlenek wodoru, który z kolei zamienia się w wodę i tlen.

Proces ten jest regulowany przez czynnik transkrypcyjny o nazwie Nrf2/keap1. Kiedy ten czynnik transkrypcyjny jest aktywowany, przechodzi do jądra komórkowego, gdzie wiąże się z elementem odpowiedzi antyoksydacyjnej (ARE), który wyzwala naturalne przeciwutleniacze w organizmie, takie jak glutation i katalaza.

Jak zauważył LeBaron, Nrf2 – który uczestniczy w detoksykacji w fazie 2 – reguluje ponad 200 ochronnych białek i enzymów. Problem polega na tym, że gdy poziom ROS jest zbyt wysoki i wymyka się spod kontroli, system Nrf2 jest wyczerpany i nie może już regulować procesu zapalnego.

Wodór H2 – podstawy

Covid-19 – Wodór molekularny – Zrozumienie mechanizmu działania wodoru cząsteczkowego

Wodór molekularny H2 (cząsteczkowy, H2) ma zdolność aktywacji szlaku Nrf2/keap1, tym samym uzupełniając poziom endogennych przeciwutleniaczy. W ten sposób H2 pomaga regulować i utrzymywać homeostazę w całym systemie, zapobiegając wymknięciu się infekcji spod kontroli i powodując śmierć komórki.

Wodór molekularny H2 –  może również zmniejszać poziom NOX i enzymów NOS, zmniejszając w ten sposób produkcję nadtlenku i tlenku azotu. To dobrze, ponieważ gdy poziom tych dwóch cząsteczek jest zbyt wysoki, natychmiast łączą się, tworząc szkodliwą cząsteczkę peroksynitrytu. H2 reguluje również funkcję mitochondriów. Co ważne, H2 selektywnie redukuje nadtlenoazotyny i rodniki hydroksylowe. Daje to H2 znaczącą przewagę nad innymi przeciwutleniaczami, takimi jak witamina C, które działają bez rozróżnienia nadtlenku i tlenku azotu – oba z nich pełnią ważne i korzystne funkcje. H2 nie wchodzi w interakcje z nadtlenkiem ani tlenkiem azotu. Jedyne, z czym H2 może reagować, to najbardziej niebezpieczne ROS, takie jak nadtlenoazotyny i rodniki hydroksylowe.

W rezultacie nadtlenek i tlenek azotu spełniają korzystne funkcje, podczas gdy Wodór molekularny H2 eliminuje najbardziej niebezpieczne produkty uboczne działania nadtlenku i tlenku azotu, jednocześnie zwiększając naturalną produkcję przeciwutleniaczy w organizmie i regulując enzymy wytwarzające nadtlenek i tlenek azotu. Aby uzyskać wyraźniejszy obraz tego, w jaki sposób H2 przerywa niszczycielski łańcuch, zobacz film LeBarona (który można znaleźć w Internecie).

Wodór molekularny H2 zapobiega również wystąpieniu burzy cytokin. Burza cytokin występuje, gdy wzrost poziomu cytokin jest większy niż organizm jest w stanie znieść. Cytokiny są regulowane przez czynniki transkrypcyjne, a ROS regulują te czynniki transkrypcyjne. Z kolei transkrypcyjne czynniki zapalne powodują więcej stanów zapalnych, które stymulują większą produkcję ROS.

Jest to błędne koło, które powoduje zwiększoną śmierć komórek, co powoduje niewydolność wielonarządową, a ostatecznie prowadzi do śmierci. W kilku badaniach na zwierzętach i ludziach wykazano, że H2 reguluje te czynniki transkrypcyjne, przerywając w ten sposób błędne koło. To sprawia, że H2 ma silne właściwości przeciwzapalne. Jak podsumował LeBaron na końcu swojego filmu (który można znaleźć w Internecie):

„Wodór, będący bardzo prostą, małą cząsteczką, może pomóc w regulacji stanu redoks komórki poprzez selektywne zmniejszenie poziomu szkodliwych form [ROS] oraz pomóc w regulacji szlaku Nrf2/keap1 w celu utrzymania homeostazy redoks w organizmie.

Ma również wpływ regulacyjny na stan zapalny, obniżając przewlekłe, szkodliwe zapalenie ogólnoustrojowe poprzez regulację wszystkiego. Po prostu zmniejszanie lub hamowanie [ROS] nie jest tym, czego chcemy. Potrzebujemy ich.

Są częścią naszego układu odpornościowego. Nie można się ich po prostu pozbyć. Tak, nadmiar może nas zabić, ale ich funkcje są bardzo ważne, dzięki nim możemy wyzdrowieć. To jest… uzasadnienie dla [zastosowania gazu wodorowego] u pacjentów z COVID-19”.

 

 

Podobne Treści :  Korzyści z oddychania wodorem H2

Zabiegi Terapii i Inhalacji Wodorem H2 (oddychania) – jakie są korzyści płynące ze stosowania terapii wodorowej – Inhalacji wodorem H2 ?
Dzięki szerokiemu spektrum działania, stosowanie wodoru powoduje wiele pozytywnych efektów, między innymi:

hydrogen atom

 • Wzmacnia układ odpornościowy całego organizmu.
 • Usuwa stres oksydacyjny, wspiera naturalny detoks organizmu i poprawia metabolizm.
 • Przyśpiesza gojenie ran i leczenie infekcji. (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Covid-19 – rewelacyjnie przyspiesza rehabilitację po przebytym Covid-19. (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Chroni komórki nerwowe przed skutkami niedotlenienia np. przy udarze mózgu.
 • Zmniejsza stany zapalne, oparzenia słoneczne czy inne uszkodzenia skóry.
 • Hamuje namnażanie komórek nowotworowych.
 • Ma działanie spowalniające starzenie – przez nasycenie komórek ciała wodorem, życie człowieka może zostać wydłużone.
 • Pomaga w utrzymaniu gładkiej, elastycznej i nawodnionej skóry oraz działa przeciwzmarszczkowo.
 • Wspomaga koncentrację np. podczas pracy, nauki.
 • Zwiększa działanie neuroprzekaźników, polepszając nastrój, redukując stres i objawy depresji.
 • Reguluje zaburzenia snu i stawia na nogi po nieprzespanej nocy.
 • Zmniejsza wytwarzanie mleczanu, powodującego zmęczenie mięśni i ograniczenie wydolności – osoby aktywne i sportowcy mogą szybciej odzyskać formę po treningu.
 • Wyrównuje bilans kwasowo-zasadowy.
 • Dramatycznie poprawia stan osób z demencją i Alzheimerm (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Mózgu: Alzheimer, Parkinson, schizofrenia, stwardnienie rozsiane, uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • Płuc: Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Wątroby: Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Stawów: Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Serca: Choroby niedokrwienno-reperfuzyjne
 • Nerek: Choroby niedokrwienno-reperfuzyjne
 • Metabolizmu: Normalizacja poziomu glukozy i cholesterolu, kwasica metaboliczna
 • Przeszczepów szpiku: Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvH)
 • Narząd słuchu: Ochrona słuchowych komórek rzęsatych
 • Skóra: Gojenie się ran, poprawa kondycji skóry, włosów i paznokci
 • Komórki: Ochrona przed śmiercią komórkową i starzeniem, poprawa wydolności fizycznej


Zabiegi Terapii i Inhalacji Wodorem – najwięcej badań dotyczących leczniczych właściwości wodoru prowadzonych jest w Japonii, gdzie już dziś istnieją kawiarenki wodorowe.

Testy kliniczne dotyczące inhalacji wodorem prowadzili między innymi Dr Hayashi oraz dr Kawamura. Dowiedli oni, że wodór wpływa wspomagająco i przyśpieszająco na leczenie wielu schorzeń, takich jak np. cukrzyca, cholesterol, wysokie ciśnienie, reumatyzm, guzy rakowe, niewydolność nerek, alergie i wielu innych.

Inhalacja wodorem H2 cząsteczkowego w leczeniu zakażenie wirusem COVID-19

Umów się na wizytę Biorezonansu, Plazmoterapii lub Inhalacji Wodorem H2

https://academic.oup.com/qjmed/article/114/1/74/5956728