h2 33

Wodór działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie – Stany zapalne i uszkodzenia oksydacyjne są podstawą prawie wszystkich chorób.Podstawą patologiczną chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych jest głównie starzenie się i patologiczne zmiany naczyń krwionośnych.

Co ważniejsze, miażdżyca jest przyczyną stwardnienia naczyń, takich jak dieta, palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska i psychologii. Czekaj. Podstawą wszystkich tych przyczyn jest powolne uszkodzenie naczyń krwionośnych przez utlenianie i stany zapalne. Długotrwałe przewlekłe zapalenie i utlenianie prowadzi do ciężkiego stwardnienia naczyń krwionośnych, a ostatecznie do częściowego lub całkowitego zablokowania naczyń krwionośnych. serce i wywołuje dusznicę bolesną lub mięsień sercowy. Zawał mózgu, który pojawia się w mózgu, może spowodować udar. To jest incydent sercowo-mózgowo-naczyniowy i główna przyczyna śmierci człowieka w dzisiejszych czasach. Rozwiązując problem chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych, można uratować wystarczającą liczbę ludzkich istnień.

Wodór działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie – Substancje, które mogą wytwarzać wolne rodniki, są szeroko obecne w powietrzu, którym oddychają ludzie, w jedzeniu, które piją, w wodzie, którą piją, oraz w przyjmowanych lekach. Smażona żywność, alkohol, papierosy, pestycydy, promieniowanie i różne zanieczyszczenia mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu, wytwarzając wolne rodniki. Ponieważ tkanki ludzkie potrzebują tlenu do utleniania substancji energetycznych, organizm musi wdychać duże ilości tlenu, aby utrzymać życie. To powoduje, że wolne rodniki stają się aktywnym tlenem w obecności tlenu. Na przykład tlen zyskuje elektron, aby stać się anionem ponadtlenkowym, który jest typowym reaktywnym rodnikiem tlenowym.

Podobne Treści :  Wodór H2 hamuje proliferację i migrację komórek raka żołądka

h2 30

Ten rodzaj wolnych rodników jest źródłem aktywnego tlenu w tkankach ludzkich, który można przekształcić w nadtlenek wodoru i wolne rodniki hydroksylowe w procesach takich jak kataliza enzymatyczna. Wolne rodniki charakteryzują się posiadaniem niesparowanych elektronów w najbardziej zewnętrznej warstwie, co również determinuje aktywność chemiczną wolnych rodników łatwo reagujących z innymi substancjami. Niesparowane elektrony tych reaktywnych wolnych rodników tlenu będą szukać par elektronów poza jądrem w innych substancjach w tkance. Będzie to objawiać się reakcją chemiczną między reaktywnymi formami tlenu a innymi cząsteczkami biologicznymi. W rezultacie cząsteczki, takie jak białka , estry i DNA w komórce zostaną zniszczone, prowadząc do komórki Występowanie urazów i chorób.

Biochemia wolnych rodników i biologia wolnych rodników stały się przedmiotem troski. W organizmie wytwarzana jest duża liczba wolnych rodników, reaktywnych form tlenu i reaktywnego azotu, a zewnętrzne czynniki fizyczne i chemiczne oraz procesy patofizjologiczne będą dodatkowo zwiększać produkcję tych substancji czynnych. Wolne rodniki i układy antyoksydacyjne w organizmie wzajemnie się kontrolują i równoważą, aby stworzyć zrównoważony i stabilny stan. W takim przypadku nie nastąpi wzrost stresu oksydacyjnego. Uszkodzenia oksydacyjne są ważną cechą patofizjologicznego procesu chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych.

Podobne Treści :  Picie wody wodorowej i sport - WPŁYW WODORU CZĄSTECZKOWEGO NA KONDYCJĘ

Nie wszystkie przeciwutleniacze są dobre dla zdrowia. Na przykład 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT), który jest stosowany jako przeciwutleniacz w przetwórstwie żywności, oraz butylohydroksyanizol (BHA), który jest przeciwutleniaczem w paszy, są syntetycznymi przeciwutleniaczami. zdrowie jest szkodliwe. Wolne rodniki hydroksylowe i nitrozylowe stanowią główne cechy niszczenia tkanek organizmu, mogą być bezpośrednimi produktami reakcji wolnych rodników lub produktami reakcji łańcuchowych wolnych rodników.

Zmiatanie wolnych rodników może zapobiegać chorobom i leczyć je. Wiele substancji reagujących z wolnymi rodnikami ma zdolność zmiatania wolnych rodników, zapewnia endogenny potencjał antyoksydacyjny i chroni tkanki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Coraz więcej naukowców poszukuje skutecznych, nietoksycznych i przeciwutleniających naturalnych związków do profilaktyki chorób układu krążenia i naczyń mózgowych oraz innych chorób przewlekłych.

Wodór jest przeciwutleniaczem i czynnikiem redukującym, który może neutralizować wolne rodniki hydroksylowe i wolne rodniki azotowe w komórkach tkankowych, znacznie zmniejszać markery stresu oksydacyjnego i hamować odpowiedź zapalną leżącą u podstaw patofizjologicznego procesu chorób układu krążenia i naczyń mózgowych. To pokazuje, że wodór ma potencjalne skutki w zapobieganiu chorobom i leczeniu. Badania przeprowadzone przez Slezak i wsp. Sugerują, że wodór może szybko dyfundować do komórek tkankowych bez wpływu na metaboliczną reakcję redoks lub ingerencji w aktywne molekuły sygnałowe. (rysunek 1)

Podobne Treści :  Inhalacje Wodorem H2 i picie wody wodorowej przedłużają życie człowieka !

ebb265bd68c84fffbde202f108f74b18

Rysunek 1 Podstawowy schemat modelowy biologicznych skutków wodoru

Wodór może regulować ekspresję genów, w tym epigenetykę. Podstawą tego efektu może być to, że wodór może zmniejszać stres oksydacyjny prowadzący do uszkodzenia genów, a wodór chroni geny przed wykonywaniem normalnych funkcji, co dodatkowo prowadzi do funkcji przeciwzapalnych i przeciwkomórkowych. Rola apoptozy. Antyoksydacja wodoru może stanowić podstawę jego roli w chorobach przewlekłych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe i naczyniowo-mózgowe, ponieważ główną podstawą wielu chorób przewlekłych jest stres oksydacyjny. Terapia wodorowa wiąże się ze stosunkowo nadmierną ilością wolnych rodników, jest to sytuacja stosunkowo prosta, ale nadal warto zgłębić szczegóły jej wpływu na te choroby. Niedawno opublikowane medyczne artykuły naukowe dotyczące wodoru pokazują, że oprócz działania jako przeciwutleniacz, wodór może również poprawiać zdolności przeciwutleniające komórek poprzez regulację różnych genów związanych z przeciwutleniaczami.