Witryna / Domena / Strona WWW w domenie  inhalacja-wodorem.pl  niezależną  komercyjną  prywatną  informacyjną elektroniczną  Witryną www zwaną dalej „Operatorem” oraz blogiem informacyjnym z różnymi treściami.

Ograniczenie odpowiedzialności
Zawartość strony internetowej została stworzona z największą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jednak Operator tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność udostępnianych stron i treści. Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania lub niestosowania nieprawidłowych informacji są wykluczone. Wszystkie informacje lub ich części mogą zostać zmienione, uzupełnione lub usunięte, a także czasowo lub trwale wycofane w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Treści w Witrynie
Treści zawarte na stronach Operatora w żadnej sytuacji nie mogą być traktowane jako porada lekarska czy medyczna.  Wszelkie porady i zalecenia i informację na temat zdrowia,  stosowania leków czy witamin czy nawet suplementów diety, dawek, procedur muszą być skonsultowane z dyplomowanym Lekarzem prowadzącym Pacjenta.

Linki zewnętrzne
Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Za te strony odpowiadają ich operatorzy. Kiedy linki zewnętrzne zostały po raz pierwszy połączone, Operator  sprawdził zawartość stron trzecich pod kątem wszelkich naruszeń prawa. W tamtym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Operator nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że Operator przyjmuje treść znajdującą się za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Dlatego też dostawca niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych / połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku.

Połączenia binznesowe i finansowe.
Operator oświadcza,  że nie ma połączeń biznesowych z innymi podmiotami gospodarczymi, społecznymi fundacjami, firmami farmaceutycznymi oraz medycznymi itp. Jeśli Operator poleca lub reklamuje na stronie WWW jakieś konkretne produkty, marki lub firmy robi to kierując się sowim własnym doświadczeniem lub uznaniem w zakresie najlepszego dowolnego wyboru.