Biorezonans  leczniczy Plazmową Lampą Rife’a

Aktualnie pojęcie Biorezonansu używane jest w wielu znaczeniach i terapiach i dla różnych urządzeń i technologii.

Najpierw krótko zdefiniujemy czym jest Biorezonans ?

Biorezonans to oddziaływanie na organizm człowieka za pomocą drgań o różnej częstotliwości w zależności od efektu jaki chcemy osiągnąć.

Częstotliwości do wnętrza ciała mogą być przenoszone za pomocą:

  • fali światła – przykładowo każdy kolor to inna częstotliwość , np. światło w okolicach bliskiej podczerwieni ma liczne udowodnione i potwierdzone właściwości lecznicze  lub Lampy Bioptron, które są tylko namiastką prawdziwej i skutecznej terapii światłem,
  • fali dźwiękowej – oddziaływanie lecznicze dźwiękami na ciało człowieka znane od tysięcy lat – przykład misy tybetańskie,
  • za pomocą pulsującego prądu elektrycznego przepływającego przez ciało – przykład:  urządzenia Zapper dr. Huldy Clark, czy urządzenia do elektroakupunktury,
  • za pomocą pulsującego pola magnetycznego  – przykładowo znane  na całym świecie aparaty Bicom, ale i obecne w każdym polskim ośrodku fizjoterapii urządzenia do magnetoterapii,
  • Multi Wave Oscilator – MWO Lakhovskiego i podobne urządzenie TESLI  – generuje jednoczenie całe widmo częstotliwości elektromagnetycznych,  gdzie mechanizm leczniczego działania nie jest jeszcze do końca wyjaśniony,  jednak działa rewelacyjnie w dużej ilości problemów zdrowotnych,
  • za pomocą  fali elektromagnetycznej – prekursorem tej dziś znacząc rozwiniętej technologii były lampy Rif’a, gdzie wyższa częstotliwość (fala radiowa nośna 3.5 MHZ i jej harmoniczne  wnikająca w nasze ciało) była modulowana konkretnymi częstotliwościami leczniczymi,
  • za pomocą splątania kwantowego, fali skalarnej, pola torsyjnego, pola informacyjnego (tak działa NLS) – tak naprawdę to nazwy opisujące prawdopodobnie to samo zjawisko o udowodnionym działaniu i praktycznym już zastosowaniu w Wojsku i Medycynie o nie do końca wyjaśnionej zasadzie działania, choć istnieje teoria z podstaw fizyki,  która w 100% wszystko wyjaśnia, ale to nie miejsce na takie rozważania – ważne że działa i skutecznie pomaga w dolegliwościach !
  • i najnowsze osiągnięcia – lampa PLAZMOWA generująca bardzo szerokie spektrum częstotliwości w górę, (jak MWO) które przenikają do poziomu DNA i  pojedyńczych genów,  gdzie całe to widmo modulowane jest  konkretnymi częstotliwościami leczniczymi,

Trzeba jeszcze zaznaczyć, co jest niezwykle ważne w poprawny zrozumieniu tematu Biorezonansu,
że częstotliwości mogą być dwojakiego rodzaju:

Częstotliwości Destrukcyjne – czyli niszczące konkretne bakterie lub wirusy czy patologiczne komórki raka nie uszkadzając przy tym zdrowych komórek człowieka.

Częstotliwości Lecznicze – czyli takie które wpływają pozytywnie na pracę naszych komórek i całego ciała – najprostszy przykład to częstotliwości fal mózgowych regulujące prace układu nerwowego lub częstotliwości używane  do wspomagania detoksykacji – konkretnie zwiększające przepuszczalność błon komórkowych by komórki łatwiej się oczyszczały lub częstotliwości przyspieszające przemianę materii i metabolizm tłuszczów (ciekawa opcja odchudzania).

Na wyposażeniu gabinetu aktualnie najnowocześniejsza dostępna na rynku Lampa Plazmowa Rif’a
z wbudowanym komputerem,  która ma zdefiniowane
w bazie danych oba rodzaje programów terapeutycznych.

Baza zawiera około 1400 częstotliwości patogenów, które można skutecznie wyeliminować. przy czym dla najgroźniejszych obciążeń są to już wyjątkowo skuteczne częstotliwości rozbijające DNA patogenu oraz około 4500 zdefiniowanych w ciągu ostatnich 20 lat skutecznych i wielokrotnie przetestowanych na świecie programów terapeutycznych – leczniczych.

Możemy prowadzić terpię zarówno Pacjentom, którzy znają swoją diagnozę i przyczynę dolegliwości jak i dobrać terapię na podstawie wykonanej u nas diagnostyki NLS lub HRV co jest polecaną opcją.

Reasumując Plazmoterapia Lampą Rifea to jest BIOREZONANS właśnie
w najbardziej skutecznym wydaniu jeśli chodzi o szybkość działania.

Uwaga:
Jak każda terapia, Plazmoterpia nie gwarantuje 100% skuteczności w leczeniu wszystkich schorzeń. Efekty mogą różnić się w zależności od osoby oraz od wdrażania innych zaleceń terapeutycznych. Zabiegi Plazmoterapii nie powinny być wykorzystywane jako jedyna metoda leczenia poważnych chorób. Zmniejszenie dawek lub zaprzestanie przyjmowania leków powinno nastąpić wyłącznie w wyniku konsultacji z lekarzem.

Historia Elektromedycyny – Medycyny Częstotliwości.

Biorezonans – Diagnostyka Biophilia Tracker X4 MAX NLS – Analiza Obciążeń – Biofeedback – MetaTerapie

Plazmoterapia lampą Rife’a – to Nauka nie Magia – Poznań

Biorezonans Plazmową Lampą Rife’a – Plazmoterapia to Fizyka, nie Magia.

Historia tej technologii  zaczyna się od takich nazwisk jak: Nikola TeslaGeorges LakhovskyRoyal Raymond RifeDr. Hulda Regehr Clark
czy bardziej współcześnie dr Anthony Holland – to tylko najbardziej znane nazwiska.

Generator Plazmowy opracowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu fizyki i biologii komórkowej
łączy w sobie w jednym urządzeniu,
wyniki  badań i osiągnięcia wszystkich wymienionych powyżej badaczy.

Biologia komórkowa dowiodła, że oprócz tradycyjnie postrzeganej struktury receptorów w błonach komórkowych, które odbierają i reagują na cząsteczki fizyczne, istnieją również struktury, takie jak rzęski pierwotne, które reagują na wibracje. Anteny na tych „odbiornikach energii” wibrują jak tunery. Jeśli wibracje otoczenia rezonują z anteną receptora, ładunek białka i receptor zmieniają kształt, ponieważ receptory są zdolne do odczytu pola energetycznego.

Biorezonans Plazmową Lampą Rife'aBiorezonans Plazmową Lampą Rife’a – Dlatego przestarzały jest pogląd, że na fizjologię komórki mogą wpływać jedynie cząsteczki fizyczne. Biologiczne zachowanie organizmu można kontrolować na przykład z wykorzystaniem impulsów elektromagnetycznych, podobnie jak w przypadku zastosowania kuracji farmakologicznych.

Wpływem pola elektromagnetycznego na systemy biologiczne na płaszczyźnie biomolekularnej zajmuje się bioelektrodynamika, której pionierem w Czeskiej Republice jest inż. Jiří Pokorný, DrSc., Członek Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Badania pokazują, że w pewnych okolicznościach zewnętrzne impulsy mogą pobudzać oscylacje mikrotubuli tworzących wrzeciono mitotyczne, w pobliżu którego powstaje lokalne pole elektryczne o wysokiej częstotliwości, zmiennej strukturze przestrzennej oraz dużej intensywności,które może zakłócić proces mitozy. Badania znajdują zastosowanie głównie w medycynie, a ta zaczyna dostrzegać w krótkich impulsach elektrycznych obiecującą metodę leczenia nowotworów. Czytaj dalej na tej stronie….

Gaz Browna – Wodór dla zdrowia: tło, obserwacje i dane medyczne

Leczenie Wodorem Molekularnym H2 oraz Gazem Browna terapią 21 wieku