Covid-19 - Wodór molekularny

Chemiczne i biochemiczne aspekty wodoru molekularnego w leczeniu choroby Kawasaki i COVID-19

Choroba Kawasaki (KD) jest układowym zapaleniem naczyń i jest najczęściej nabytą chorobą serca u dzieci w wielu krajach, po raz pierwszy zgłoszoną 50 lat temu w Japonii. Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19, koronawirus zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2)) jest pandemią na większości krajów od 2020 roku, a od końca 2019 roku w Chinach. Choroba podobna do Kawasaki wywołana przez COVID-19 ma pewne objawy podobne do KD, określanej jako wieloukładowy zespół zapalny u dzieci, i została zgłoszona w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Francji, Anglii i innych obszarach Europy, z prawie 6- 10-krotny lub większy wzrost w porównaniu z poprzednimi latami występowania KD. Gazowy wodór jest stabilnym i skutecznym przeciwutleniaczem, który ma pozytywny wpływ na uszkodzenia oksydacyjne, stany zapalne, apoptozę komórek i nieprawidłowe zapalenie naczyń krwionośnych.

Data publikacji 15 marca 2021 r.
https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.0c00456
Copyright © 2021 Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne

Wodór H2 na Raka – od badań w świecie rzeczywistym do dowodów ze świata rzeczywistego

Wodór molekularny H2 pomaga w rehabilitacji po zakażeniu wirusem i walce z długim Covid-19.