Hydrogen molecule web e1620124559400

Wodór: nowa terapia uzupełniająca dla pacjentów z COVID-19 Wodór H2 terapia – Wykazano, że wodór ma między innymi właściwości przeciw utleniające, przeciwzapalne, regulujące hormony. Na podstawie przeglądu badań, stosowanie wodoru może zmniejszyć destrukcyjną burzę cytokin i uszkodzenie płuc spowodowane przez SARS-CoV-2Czytaj Więcej