„W tej witrynie dla uproszczenia słowem „Patomorfologia
określam wszelkie dysfunkcje organizmu np. konkretne choroby inaczej patologie organizmu.

Konkretnie Diagnostyka kwantowa NLS czy Plazmowa HRV to jest także Patomorfologia – czyli szukanie dysfunkcji organizmu inaczej Patologii czyli po prostu chorób.

Patomorfologia jest interdyscyplinarna, to znaczy bierze udział w diagnostyce i leczeniu chorób wielu specjalności, poczynając od onkologii poprzez wszystkie zabiegowe działy medycyny, a kończąc na dermatologii oraz pracach badawczych.

Obecnie patomorfologia jest częścią bardziej ogólnej nauki o chorobach (patologii). Jednocześnie jest nauką stosowaną i podstawową specjalizacją lekarską, stosującą szeroki zestaw metod (biopsje, mikroskopię wraz z cyfrową analizą obrazu, mikroskopię wirtualnątelemedycynęcytochemię i histochemiębiologię molekularnąsekcje zwłok), niezastąpioną zwłaszcza we współczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Odgrywa ona istotną rolę nie tylko w procesie formułowania ostatecznego rozpoznania, ale ma też duży udział w ocenie czynników ryzyka, stadium zaawansowania choroby (staging), złośliwości histologicznej (grading) oraz prognozowaniu i nadzorowaniu chorych.

Historycznie:

Patomorfologia, dawniej: anatomia patologiczna – dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach.

Jako dyscyplina teoretyczna wywodzi się z anatomii patologicznej, zajmującej się badaniem odstępstw od prawidłowej budowy ciała.

Pojęcie patomorfologii brzmi groźnie, zwłaszcza że lekarz zajmujący się tą dziedziną – patomorfolog – nie należy do lekarzy-specjalistów, których znamy z osobistych wizyt. Do patomorfologa zwracają się inni lekarze-specjaliści, u których się leczymy, z prośbą o wykonanie badania patomorfologicznego pobranego materiału biologicznego. Niejednokrotnie po różnego rodzaju badaniach narażeni jesteśmy na długie, czasem kilkutygodniowe czekanie, na wynik patomorfologii – wynik będący swego rodzaju osądem, od którego lekarze uzależniają rokowania i dalsze leczenie, a którego sami niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć, gdyż składa się zazwyczaj z nazw łacińskich i niezrozumiałych oznaczeń. Czym jest patomorfologia, czym się zajmuje patomorfolog i czego możemy się spodziewać po wynikach badań patomorfologicznych?

Patomorfologia jest nauką będąca gałęzią medycyny. Bada ona tkanki i narządy – zajmuje się analizą zmian morfologicznych w ich obrębie (w budowie). Zmiany są rozpoznawane i odpowiednio klasyfikowane przez badających tkankę patomorfologów. Jest to dziedzina nauki interdysyplinarna, czyli łącząca w sobie elementy naukowe z różnych innych dziedzin. Jej podstawę stanowi anatomia patologiczna. Sama w sobie jest narzędziem pomocniczym dla wielu innych specjalistycznych dziedzin nauki – wspomaga lekarzy specjalistów wszystkich innych zakresów. Badania patomorfologiczne komórek, tkanek i narządów z jednej strony mają zastosowanie w diagnozowaniu i prognozowaniu leczenia chorób, z drugiej mogą dotyczyć badań tkanek osób zmarłych i pomóc ustalić przyczynę zgonu. Przyjrzyjmy się przydatności patomorfologii w diagnostyce chorób.

Badanie patomorfologiczne w diagnostyce chorób – jak wygląda i do czego jest przydatne

Dzisiejsza medycyna jest nauką stale i dynamicznie rozwijającą się, wprowadzającą coraz to nowe metody badań i leczenia. Dawniej praca patomorfologa ograniczała się do odpowiedniego przygotowania fragmentu tkanki czy narządu – np. poprzez odpowiednie wybarwienie – i zbadania przygotowanego preparatu pod różnymi powiększeniami. Obejmowała ocenę makroskopową i mikroskopową. Dziś patomorfolog ma do pomocy szereg metod badawczych, które stosuje w celu wykrycia zmian chorobowych w tkankach czy narządach. Patomorfologia to metoda bazująca i korzystająca z takich innych badań i metod badawczych jak:

 1. biopsja. Może być grubo lub cienkoigłowa. Polega na pobraniu komórek z narządu za pomocą igły. Stan komórek ocenia następnie patomorfolog. Najczęściej służy wykryciu lub wykluczeniu stanów nowotworowych i przednowotworowych;
 2. zaawansowana mikroskopia z cyfrową analizą obrazu – patomorfolog korzysta z bardzo zaawansowanych technologii pozwalających jednoznacznie ocenić stan komórek;
 3. cytochemia i histochemia – dzięki wielu metodom, np. testom na obecność niektórych substancji, można precyzyjnie ocenić stan komórek i tkanek;
 4. biologia molekularna – patomorfolog może wyekstrahować z komórek ich części, np. specyficzne białka i poddać je badaniom molekularnym.

Wynik badania patomorfologicznego trafia zazwyczaj bezpośrednio do lekarza-specjalisty z danej dziedziny, a jeśli odbieramy go sami, należy skonsultować jego znaczenie z lekarzem prowadzącym leczenie i nie próbować samemu rozszyfrowywać naukowych zapisów. Lekarz na podstawie wyniku wybierze najlepiej dostosowaną metodę leczenia i powie nam, jakie są rokowania i prognozy. Patomorfologia pozwala na diagnostykę bardzo wielu chorób. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. diagnostyka stanów przednowotworowych i nowotworowych, ocena guzów, torbieli,
 2. rozpoznawanie chorób zapalnych i z autoagresji,
 3. diagnostyka przyczyn niewydolności wielu narządów, np. wątroby, nerek,
 4. diagnostyka chorób kobiecych (np. endometriozy, mięśniaków macicy),
 5. rozpoznanie ciąży pozamacicznej,
 6. diagnostyka zmian zapalnych i zwyrodnieniowych stawów i kości,
 7. różnicowanie chorób szpiku,
 8. rozpoznanie chorób neurodegeneracyjnych,
 9. ocena stanu mięśnia sercowego i jego chorób,
 10. rozpoznawanie przyczyn wstrząsu i zaburzeń krążenia,
 11. badanie różnego rodzaju płynów pobranych z jam ciała (otrzewnej, opłucnej, worka osierdziowego),
 12. diagnostyka przyczyn niedoczynności lub nadczynności gruczołów wydzielania wewnętrznego (np. tarczycytrzustki, nadnerczy).