Terapia wodorowa w chorobach sercowo-naczyniowych i metabolicznych – badania

Wstęp

Wodór (H2) jest bezbarwny, bezwonny i najlżejszy z cząsteczek gazu. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich dziesięciu lat wykazały, że2 jest niezwykle ważne w regulacji homeostazy układu sercowo-naczyniowego i aktywności metabolicznej. Dostawa H2 przez różne strategie poprawia choroby kardiometaboliczne, w tym miażdżycy, uszkodzenia naczyń krwionośnych, niedokrwistości lub przerostowe przebudowy komór, przerywane niedotlenienie- lub uszkodzenia serca wywołane uszkodzeniem serca, otyłość i cukrzyca w modelach zwierzęcych lub w badaniach klinicznych. Celem niniejszego przeglądu jest podsumowanie właściwości fizycznych i chemicznych2, a następnie funkcje H2 z naciskiem na potencjał terapeutyczny i mechanizmy molekularne biorące udział w powyższych chorobach. Mamy nadzieję, że przegląd ten zapewni przyszłe perspektywy2-terapie kardiometaboliczne.© 2018 r. Autor(y). Opublikowany przez S. Karger AG, Bazylea

Zabiegi Terapii i Inhalacji Wodorem (oddychania) – jakie są korzyści płynące ze stosowania terapii wodorowej – inhalacji wodorem H2 ?
Dzięki szerokiemu spektrum działania, stosowanie wodoru powoduje wiele pozytywnych efektów. między innymi:

hydrogen atom

 • Wzmacnia układ odpornościowy całego organizmu.
 • Usuwa stres oksydacyjny, wspiera naturalny detoks organizmu i poprawia metabolizm.
 • Przyśpiesza gojenie ran i leczenie infekcji. (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Covid-19 – rewelacyjnie przyspiesza rehabilitację po przebytym Covid-19. (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Chroni komórki nerwowe przed skutkami niedotlenienia np. przy udarze mózgu.
 • Zmniejsza stany zapalne, oparzenia słoneczne czy inne uszkodzenia skóry.
 • Hamuje namnażanie komórek nowotworowych.
 • Ma działanie spowalniające starzenie – przez nasycenie komórek ciała wodorem, życie człowieka może zostać wydłużone.
 • Pomaga w utrzymaniu gładkiej, elastycznej i nawodnionej skóry oraz działa przeciwzmarszczkowo.
 • Wspomaga koncentrację np. podczas pracy, nauki.
 • Zwiększa działanie neuroprzekaźników, polepszając nastrój, redukując stres i objawy depresji.   (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Reguluje zaburzenia snu i stawia na nogi po nieprzespanej nocy. (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Zmniejsza wytwarzanie mleczanu, powodującego zmęczenie mięśni i ograniczenie wydolności – osoby aktywne i sportowcy mogą szybciej odzyskać formę po treningu.
 • Zmniejsza apetyt na środki uzależniające.
 • Wyrównuje bilans kwasowo-zasadowy.
 • Dramatycznie poprawia stan osób z demencją i Alzheimerm (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Mózgu: Alzheimer, Parkinson, schizofrenia, stwardnienie rozsiane, uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • Płuc: Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Wątroby: Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Stawów: Reumatoidalne zapalenie stawów (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Serca: Choroby niedokrwienno-reperfuzyjne
 • Nerek: Choroby niedokrwienno-reperfuzyjne
 • Metabolizmu: Normalizacja poziomu glukozy i cholesterolu, kwasica metaboliczna
 • Przeszczepów szpiku: Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvH)
 • Narząd słuchu: Ochrona słuchowych komórek rzęsatych
 • Skóra: Gojenie się ran, poprawa kondycji skóry, włosów i paznokci
 • Komórki: Ochrona przed śmiercią komórkową i starzeniem, poprawa wydolności fizycznej
Tło gazu wodorowego i jak  używać

Wodór (H2), wytwarzana przez bakterie jelitowe u ssaków, jest bezbarwna, bezwonna i najlżejsza ze wszystkich cząsteczek gazu. Atmosfera ziemi zawiera mniej niż 1 część na milion (ppm) H2 [1].2 jest wysoce palnym gazem diatomowym, gdy występuje z określonym katalizatorem lub w obecności ciepła [2]. H2 łatwopalny tylko w temperaturach wyższych niż 527 °C. Wybuchnie szybką reakcją łańcuchową z O2 tylko w zakresie wybuchowym H2 (4-75%, obj./obj.) [1]. H2 można rozpuścić w temperaturze około 0,8 mM (1,6 ppm, wt/vol) wody pod jednym ciśnieniem atmosferycznym [2].

Inne Badania naukowe o oddziaływaniu wodoru na organizma człowieka
Search on Karger Publishers – Karger Publishers

Endogenne H2 jest katalizowane i wytwarzane przez hydrogenazy (H2asy) u bakterii, takich jak Escherichia coli, Bacteroidetes i Firmicutes w okrężnicy [35]. Zdecydowana większość H2asy zawierają skupiska żelaza i siarki oraz dwa atomy metalu w ich aktywnym centrum, atom Ni i Fe, [NiFe]-H2lub dwa atomy Fe, [FeFe]-H2asy [6]. Enzymy z tych dwóch klas katalizują odwracalne utlenianie H2 (H2 ⇌ 2 H + 2 e) i odgrywają kluczową rolę w metabolizmie mikrobiologicznej energii [6], na przykład,+2 działa jako źródło energii dla Helicobacter pylori [3], Salmonella typhimurium [7i wsp. Jednak komórki ssaków nie mają funkcjonalnych genów hydrogenazy [8].

W komórkach ssaków endogenne lub egzogenne2 jest wykwalifikowany do przekraczania bariery krew-mózg, ma zdolność do penetracji większości błon i rozproszone w organelle, takich jak mitochondria i jądro [19]. W 2007 r. Ohsawa iwsp. poinformował, że H2 jest w stanie reagować z cytotoksycznymi rodnikami tlenowymi poprzez reakcję z rodnikiem hydroksylowymi (•OH), ale nie •O2H2z o.o.2 i NO w komórkach hodad. Ze względu na jego potencjalną zdolność do hamowania stresu oksydacyjnego, zapalenie, i apoptozy, H2 pojawia się jako czwarta gazowa cząsteczka sygnałowa (NO, tlenek węgla, siarkowodór i H2) w obrębie ciała [2].

terapia wodorowa

W ciągu ostatnich dziesięciu lat badania podstawowe i kliniczne wykazały, że2 jest ważnym patofizjologicznym czynnikiem regulacyjnym o działaniu przeciwoksydacyjnym, przeciwzapalnym i przeciwapoptotycznym na komórki i narządy [11]. Dostawa H2 przez wdychanie lub wstrzyknięcie h2 [1213], wstrzyknięcie h2-solanka solankowa [1415], picie H2-woda bogata [1617], biorąc H2-rich bath [18], and increasing the production of intestinal H2 by bacteria [19], has been shown to protect against cardiovascular and metabolic diseases, such as atherosclerosis, glucose and lipid metabolism disorder, myocardial ischemia/reperfusion (I/R) injury, myocardial transplantation injury, or cardiovascular hypertrophy. All of these will be discussed below.

The effects of H2 in vascular diseases

Vasculature jest aktywnym, zintegrowanym narządem składającym się głównie z komórek śródbłonka (ES) w tunicy intima, komórek mięśni gładkich naczyń (VSMC) w mediach tunica i fibroblastów w adwentynie, z których wszystkie oddziałują w złożony sposób autokryny-parakryny [20]. Oprócz fibroblastów, adventitia obejmuje wiele innych typów komórek, takich jak nerwy, śródbłonek mikronaczyniowy, makrofagi rezydentne, komórki dendrytyczne, limfocyty T, komórki B i komórki t-t [21].

Adventitia jest niezbędna do utrzymania homeostazy ściany naczynia poprzez regulację odpowiedzi immunologicznej i zapalnej. W ramach różnych naprężeń naczyniowych, takich jak dieta wysokotłuszczowa (HFD), zakłócony przepływ z oscylatorem i niskim stresem ścinającym, urazy mechaniczne i nadciśnienie tętnicze, naczynia krwionośne zostaną poddane zmianom strukturalnym poprzez wywoływanie reakcji zapalnych i rozprzężenie eNOS w OC, proliferację i migrację VSMC oraz aktywację fibroblastów [20]. H2 odnotowano do regulacji tych zdarzeń komórkowych w ścianach naczyń krwionośnych poprzez ich rodzimych funkcji przeciwutleniaczy bezpośrednio, lub poprzez regulację lipidów, śmierć komórek i wzrost (Tabela 1).

Tabela 1.  Skutki H2 w modelach chorób naczyniowych

/WebMaterial/ShowPic/960320

Ikuroh Ohsawa i wsp.2-bogata woda przez 4 miesiące zmniejszała zmiany miażdżycowe u myszy apolipoproteiny E (myszy ApoE) [16]. H-/-2-bogate spożycie wody zapobiega również odkładaniu się lipidów w aorcie szczurów wywołanej zapaleniem przyzębia przez zmniejszenie stężenia ox-LDL w surowicy i aorty stresu oksydacyjnego [22]. Seria badań z grupy Qin Shucun wykazała, że działanie przeciwmiażdżycowe2 osiąga się poprzez hamowanie aktywacji NF-κB, a następnie blokowanie ekspresji genu receptora LDL-1 (LOX-1) wywołanego cytokinami [23]; zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL w osoczu i apolipoproteiny B100 i apo B48 w LDL oraz poprawa funkcji HDL, w tym zdolności do zwiększenia odpływu cholesterolu komórkowego i właściwości przeciwutleniających [2426].

Co ważniejsze H2 może zwiększyć stabilność płytki nazębnej u myszy o niskiej gęstości odcinania receptora lipoprotein (LDLR) poprzez zwiększenie poziomu kolagenu i liczby regulacyjnych limfocytów T, zmniejszenie makrofagów, liczby komórek dendrytycznych i poziomu lipidów w blaszkach, a także hamowanie endoplazmatycznego stresu reticulum i aktywację szlaku antyoksydacyjnego związanego z czynnikiem NF-E2 2 (Nrf2) [27]. Badania in vitro wspierają również funkcje antyoksydacyjne H-/-2. H2-bogate medium ma długotrwały działanie przeciwutleniające i przeciwstarzeniowe na ESK poprzez szlak Nrf2, nawet po przemijającej ekspozycji na H2 [28].

Nasze ostatnie badanie wskazuje, że dootrzewnowe wstrzyknięcie H2 (99,999%, 1 ml/100 g/dobę) zapobiega przerostowi naczyń wywołanym przez aorkę brzuszną (AAC) in vivo [29]. Okazuje się jednak, że H2 nie miało wpływu na poziom krążącej angiotensyny II (Ang II), a tym samym działanie ochronne2 na przerost naczyń jest możliwe poprzez blokowanie krążących działań Ang II na naczyniach (zwłaszcza kierowania w VSMC), a nie hamowanie jego syntezy i wydzielania.

Podobnie, dootrzewnowe wstrzyknięcie H2-stwierdzono, że sól fizjologiczna jest bogata w łagodkę i poprawia rozluźnienie naczyń zależne od śródbłonka i funkcję baroreflex u samoistnie nadciśnieniowych szczurów (SHR) [30]. Picie H2-bogata woda zmniejszyła denudację śródbłonka, infiltrację makrofagów i powstawanie neointymili w przeszczepach żył poprzez zmniejszenie aktywacji kaskad zapalnych P38 MAPK oraz zmniejszenie ekspresji i aktywności MMP-2 i MMP-9 [31]. H2-solanka zapobiega również neointimalowi rozrostowi wywołanemu przez uszkodzenie balonu szyjnego u szczurów poprzez hamowanie ROS i szlaku sygnałowego TNF-α/NF-κB [32] oraz inaktywację Ras-MEK1/2 – kinazy z regulacją sygnału pozakomórkowego1/2 (ERK1/2) i szlaków sygnałowych Akt [33]. Ponadto, H2-bogata sól fizjologiczna chroni mózgowe mikronaczyniowe komórki śródbłonka przed apoptozą po niedotlenieniu/reoksygenacji poprzez hamowanie szlaku sygnałowego PI3K/Akt/GSK3β [34].

Co więcej, H2 może również wpływać na proliferację VSMC i migrację in vitro. H2-bogate medium hamuje proliferację VSMC wywołaną przez PDGF-BB [32] i 10% proliferacji i migracji VSMC wywołanych przez FBS, a także blokuje progresję wywołaną przez FBS od G0/G1 do fazy S i zwiększa apoptozę VSMC [33]. H2-bogate medium hamuje proliferację wywołaną przez Ang II i migrację VSMC in vitro poprzez blokowanie zależnego od ROS ERK1/2, p38 MAPK, c-Jun NH2kinazy zaciskowej (JNK) oraz sygnalizacji ezrin/radixin/moesin [29]. Jednakże grupa Atsunori Nakao [31] wskazała, że2-rich medium hamuje migrację VSMC z FBS lub bez, ale nie ma wpływu na proliferację.

H2 hamuje przebudowę naczyń krwionośnych poprzez poprawę VC i funkcji lipidów, hamowanie proliferacji i migracji VSMC oraz tłumienie akumulacji komórek zapalnych. Dlatego, aby zaprojektować rodzaj stentu wewnątrznaczyniowego, który może uwalniać H2 może być dobrą strategią tłumienia restenozy.

Skutki H2 w chorobach serca

W odpowiedzi na bodźce patofizjologiczne, takie jak i /R mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze lub wyzwalacze neurohumoralne, wiele procesów molekularnych i komórkowych przyczynia się do przebudowy komór [35]. Zwiększona produkcja endothelin-1 (ET-1), Ang II, katecholamin i cytokin prozapalnych aktywuje ich receptory trybianowe i zdarzenia sygnalizacji niższego rzędu, co prowadzi do martwicy kardiomiocytów, apoptozy, autofagii lub przerostu; i promować aktywację fibroblastów w celu wytworzenia kolagenu i innych białek, które powodują zwłóknienie [3537]. Ostatnio my i inni pokazaliśmy, że H2 może zapobiegać różnym chorobom serca poprzez blokowanie części opisanych powyżej zdarzeń sygnalizacji molekularnej i komórkowej (Tabela 2).

Table 2.  Skutki H2 w modelach chorób serca

/WebMaterial/ShowPic/960319

H pochodzące z mikroflory jelitowej2 nieznacznie, ale znacznie zmniejsza rozmiar zawału mięśnia sercowego [38]. Wdychane H2 został szybko przetransportowany do niedokrwiennego mięśnia sercowego przed przywróceniem przepływu krwi wieńcowej w okolicy okluzji, a wdychanie 2% H2 na początku niedokrwienia i kontynuowane przez 60 min po reperfuzji zmniejsza rozmiar zawału, obniża ciśnienie rozkurczowe LV-end (LVEDP), i zmniejsza patologiczne przebudowy i poprawia czynność serca 30 dni po urazie mięśnia sercowego I / R [12].

U świń wdychanie 2% H2 poprawia ogłuszenie mięśnia sercowego i wdychanie 4%, ale nie 2% H2 zmniejsza rozmiar zawału mięśnia sercowego [39]. Podobne do H2, tlenek azotu (NO) ma również zdolność do zmniejszenia rozmiaru zawału w urazie i/R mięśnia sercowego [40]. Jednakże NO ma cytotoksyczność poprzez produkcję reaktywnych gatunków azotu (RNS), takich jak peroksynityryt, które mogą reagować z tyrozyną w aktywnym miejscu ważnych enzymów (takich jak Tyr6Tyr32, i Tyr78 w myszach GST-μ) i komponentów komórkowych [3841].

Te działania niepożądane mogą być odwrócone przez H2 Wdychanie. Oddychanie NO plus H2 może zmniejszyć uraz serca i zwiększyć regenerację funkcji lewej komory, eliminując niekorzystne produkty ubocznye samej inhalacji NO, nitrotyrozyny [38]. Oprócz H2 wdychanie, grupa Sun xuejun wskazała, że wstrzyknięcie dootrzewnowe2-bogaty sól fizjologiczna przysłania uraz mięśnia sercowego I/R i poprawia czynność serca poprzez działanie przeciwutleniające, przeciwapoptotyczne i przeciwzapalne [1415].

Ostatnio grupa Yan fei opracowała ultradźwięki widoczne H2 system dostawy poprzez załadunek H2 wewnątrz mikropęcherzyk (H2-MB) w celu zapobiegania urazom mięśnia sercowego I/R [42]. Ponadto badanie in vitro wykazało, że kardioochronacja poprzez niedotlenienie postwarunkowane może być zwiększona przez molekularne2 infuzji [43]. Badanie kliniczne wykazało, że H2 wdychania (1,3% H2) podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) jest wykonalną i bezpieczną opcją leczenia u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z podwyższonym st i może zapobiegać niekorzystnej przebudowie lewej komory po pierwotnym PCI [44].

Przerywane niedotlenienie, które jest główną cechą zespołu bezdechu sennego, zwiększa produkcję nadtlenków i przyspiesza niekorzystną przebudowę lewej komory [45]. Wdychanie H2 przy niskich stężeniach (1,3 obj./100 obj.obj.) zmniejsza dyslipidemię wywołaną niedotlenieniem przerywanym, stres oksydacyjny, a także zapobiega przerostowi kardiomiocytów i zwłóknieniu okołowózgowego w lewej komorze mięśnia sercowego myszy C57BL/6J [46]. Wdychanie H2 (3,05 vol.000 obj.) przez chomiki kardiomiopatie (CM) hamuje stres oksydacyjny i zmniejsza embrionalny gen BNP, β-MHC, c-fos i c-jun ekspresji, zachowując w ten sposób czynność serca w chomikach CM [47].

Oprócz chorób niedokrwiennych serca i bezdechu sennego powyżej, aktywacja neurohumoral, takich jak β-adrenoceptor i stymulacja Ang II, nadciśnienie tętnicze, przyczyni się do przerostu serca i niewydolności serca [13]. Nasze ostatnie badanie wykazało, że dootrzewnowe wstrzyknięcie H2 chroni przed izoproterenolem (ISO, myszy otrzymywały2 7 dni przed wstrzyknięciem podskórnym ISO, a następnie otrzymał ISO z H2 przez kolejne 7 dni) wywołany przerostem i dysfunkcją serca in vivooraz H2-bogate medium atenuje przerost kardiomiocytów za pośredniczących w ISO in vitro [13]. H2 wywiera swoje działanie ochronne poprzez bezpośrednie przerwanie ekspresji oksydazy NADPH i złagodzenie uszkodzeń mitochondriów, co prowadzi do zahamowania akumulacji ROS, a następnie blokuje sygnalizację ERK1/2, p38 i JNK.

Jednak nasze niepublikowane dane wskazują, czy iso zostało podane, a następnie H2 (H2 godzinę przed wstrzyknięciem ISO) tego samego dnia po raz pierwszy, H2 nie tłumi iso (5mg/kg mc., 10 dni, wstrzyknięcie dootrzewnowe) wywołanego przerostem serca u szczurów Wistar. Nasz model myszy wskazał również, że H2 może tłumić nadmierną autofagię wywołaną przez ISO w kardiomiocytach zarówno in vivo, jak i in vitro [48]. Podobnie, wdychanie 2% H2 łagodzi uraz mięśnia sercowego I/R poprzez łagodnienie stresu sikulacyjnego serca i autofagii [49]. Co więcej, H2-sól fizjologiczna jest bogata w duże dawki, spowodowana iso wywołaną ostrym zawałem mięśnia sercowego u szczurów w działaniu przeciwoksydacyjnym i przeciwzapalnym [50]. Działanie ochronne H2 przerostu serca potwierdzono również w SHR. H2-bogaty sól fizjologiczna łagodzi przerost lewej komory w SHR poprzez hamowanie procesu zapalnego, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, zachowanie funkcji mitochondriów, i hamowanie poziomu Ang II w lewej komory lokalnie może być również zaangażowany [51].

Przeszczep serca pozostaje zabiegiem chirurgicznym z wyboru dla kwalifikujących się pacjentów z ciężką zaawansowaną niewydolnością serca i nieoperacyjną wrodzoną chorobą serca [52]. Jednakże procedura przeszczepu serca zobowiązuje do zachowania przeziębienia i ciepłego ponownego przeszczepów serca i powoduje pewien stopień uszkodzenia I/R we wszystkich przeszczepach [1853]. Uraz występujący podczas konserwacji lub reperfuzji może wpływać na czynność serca po przeszczepie serca.

Zmniejszenie obrażeń jest ważne dla zachowania funkcji serca. Co ważne, H2-bogaty histydyna-tryptofan–ketoglutaran (HTK), H2 wdychanie, picie H2-bogata woda lub H2-bogata kąpiel wodna ma zdolność do hamowania stresu oksydacyjnego, tłumienia reakcji immunologicznej i zapalnej, poprawy funkcji mitochondriów i metabolizmu energetycznego, zwiększenia przeżycia przeszczepu i złagodzenia urazu serca podczas konserwacji lub reperfuzji w transplantacji serca [185355].

H2 prowadzi kompleksowe czynności kardiologiczne. H2 administracja chroni przed przebudową serca i poprawia czynność serca wywołaną przez I/R, niedotlenienie przerywane, aktywację neurohumoralną, nadciśnienie i uszkodzenie przeszczepu. Istnieje jednak długa droga do opracowania2 do klinicznego leku w leczeniu niewydolności serca.

Zabiegi Terapii i Inhalacji Wodorem (oddychania) – jakie są korzyści płynące ze stosowania terapii wodorowej – inhalacji wodorem H2 ?
Dzięki szerokiemu spektrum działania, stosowanie wodoru powoduje wiele pozytywnych efektów. między innymi:

hydrogen atom

 • Wzmacnia układ odpornościowy całego organizmu.
 • Usuwa stres oksydacyjny, wspiera naturalny detoks organizmu i poprawia metabolizm.
 • Przyśpiesza gojenie ran i leczenie infekcji. (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Covid-19 – rewelacyjnie przyspiesza rehabilitację po przebytym Covid-19. (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Chroni komórki nerwowe przed skutkami niedotlenienia np. przy udarze mózgu.
 • Zmniejsza stany zapalne, oparzenia słoneczne czy inne uszkodzenia skóry.
 • Hamuje namnażanie komórek nowotworowych.
 • Ma działanie spowalniające starzenie – przez nasycenie komórek ciała wodorem, życie człowieka może zostać wydłużone.
 • Pomaga w utrzymaniu gładkiej, elastycznej i nawodnionej skóry oraz działa przeciwzmarszczkowo.
 • Wspomaga koncentrację np. podczas pracy, nauki.
 • Zwiększa działanie neuroprzekaźników, polepszając nastrój, redukując stres i objawy depresji.   (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Reguluje zaburzenia snu i stawia na nogi po nieprzespanej nocy. (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Zmniejsza wytwarzanie mleczanu, powodującego zmęczenie mięśni i ograniczenie wydolności – osoby aktywne i sportowcy mogą szybciej odzyskać formę po treningu.
 • Zmniejsza apetyt na środki uzależniające.
 • Wyrównuje bilans kwasowo-zasadowy.
 • Dramatycznie poprawia stan osób z demencją i Alzheimerm (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Mózgu: Alzheimer, Parkinson, schizofrenia, stwardnienie rozsiane, uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • Płuc: Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Wątroby: Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Stawów: Reumatoidalne zapalenie stawów (realne wyniki z prowadzonych u nas terapii)
 • Serca: Choroby niedokrwienno-reperfuzyjne
 • Nerek: Choroby niedokrwienno-reperfuzyjne
 • Metabolizmu: Normalizacja poziomu glukozy i cholesterolu, kwasica metaboliczna
 • Przeszczepów szpiku: Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvH)
 • Narząd słuchu: Ochrona słuchowych komórek rzęsatych
 • Skóra: Gojenie się ran, poprawa kondycji skóry, włosów i paznokci
 • Komórki: Ochrona przed śmiercią komórkową i starzeniem, poprawa wydolności fizycznej


Zabiegi Terapii i Inhalacji Wodorem -.najwięcej badań dotyczących leczniczych właściwości wodoru prowadzonych jest w Japonii, gdzie już dziś istnieją kawiarenki wodorowe.
Testy kliniczne dotyczące inhalacji wodorem prowadzili między innymi Dr Hayashi oraz dr Kawamura. Dowiedli oni, że wodór wpływa wspomagająco i przyśpieszająco na leczenie wielu schorzeń, takich jak np. cukrzyca, cholesterol, wysokie ciśnienie, reumatyzm, guzy rakowe, niewydolność nerek, alergie i wielu innych.
Gaz Browna dla zdrowia: tło, obserwacje i dane medyczne

Skutki H2 w chorobach metabolicznych

Zespół metaboliczny (MS), który obejmuje otyłość, insulinooporność, hiperglikemię, nadciśnienie tętnicze, podwyższone stężenie trójglicerydów VLDL i niski poziom cholesterolu HDL, jest głównym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia [5658]. Patofizjologia SM wydaje się być w dużej mierze spowodowana opornością na insulinę z nadmiernym strumieniem kwasów tłuszczowych, a stan prozapalny prawdopodobnie również przyczynia się do zespołu [56, 58]. Co więcej, stan zapalny, insulinooporność i stłuszczenie wątroby wpływają na siebie nawzajem, tworząc błędne koło [5965]. Dlatego ukierunkowanie reakcji zapalnych i metabolizm lipidów są ważnymi strategiami w leczeniu chorób metabolicznych. Co ciekawe, H2 ma zdolność do regulacji stanu zapalnego i metabolizmu lipidów.

Długotrwałe picie H2-bogata woda znacznie poprawia otyłość, hiperglikemię i trójglicerydy osocza myszy z cukrzycą db/db [66]. H2 gromadzi się w wątrobie glikogenem po doustnym podaniu H2-bogatej wody. H2 znacznie zmniejsza poziom stresu oksydacyjnego wątroby i poprawia stłuszczenie wątroby w db/db, a także myszy otyłość wywołane dietą [66]. H2 zwiększa ekspresję hormonu wątrobowego, czynnika wzrostu fibroblastów 21 (FGF21), który działa w celu zwiększenia wydatków na kwasy tłuszczowe i glukozę, i stymuluje metabolizm energetyczny u myszy db/db [66].

Korzystne działanie H2-bogata woda jest również identyfikowana u pacjentów z potencjalnym zespołem metabolicznym. Picie H2-bogata woda zmniejsza substancje reaktywne kwasu tiobarbitułowego (TBARS) w moczu i surowicy poziom cholesterolu LDL, zwiększa antyoksydacyjne enzymy dwutlenek dysmutazy (SOD) i HDL-cholesterolu, i poprawia funkcjonowanie HDL u pacjentów z potencjalnym zespołem metabolicznym [26, 67]. Podobnie, H2-bogata woda aktywuje transporter kasetowy atp-binding A1 zależne od efflux ex vivo i poprawia funkcję HDL u pacjentów z hipercholesterolemią [68]. H2-bogata woda poprawia również metabolizm lipidów i glukozy u pacjentów z cukrzycą typu 2 lub upośledzoną tolerancją glukozy [17]. Ponadto ostatnie badanie wskazuje, że podskórne wstrzyknięcie H2 znacząco poprawia wyniki związane z T2DM i nefropatią cukrzycową w modelu myszy [69]. Tak więc wyniki badań klinicznych i badań klinicznych konsekwentnie wskazują, że picie2-bogata woda wykazuje korzystne efekty w poprawie chorób metabolicznych.

Perspektywy

Aktualne badania H2 skupić się na przeciwutlenianiu, przeciwzapaleniu i antyapoptozie. Jednak skuteczny cel i precyzyjne mechanizmy molekularne H2 nie są jasne. Ostatnie badania wykazały, że H2 może regulować zarówno wrodzone, jak i adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne, takie jak hamowanie lipopolisacharydu/interferonu γ wywołanego NIE poprzez blokowanie ASK-1 i jego dalszych cząsteczek sygnałowych, p38 i JNK, a także IκBα w makrofagach [70], przywracając wywołaną przez L-argininę c25Foxp3 regulacyjnych utraty komórek T u myszy [71]. Jednakże funkcje H++2 w regulacji odpowiedzi immunologicznej układu sercowo-naczyniowego nadal wymagają dalszych badań. Ponadto NO, CO i H2S są ważne cząsteczki sygnalizacji w układzie sercowo-naczyniowym [7280].

Oddychanie NO plus H2 podczas I/R może zmniejszyć wytwarzanie nitrotyrozyny mięśnia sercowego związanej z wdychaniem NO [38]. Połączenie H2 i CO może wywołać lepsze wyniki niż jeden sam do hamowania stanu zapalnego i zwiększenia przeżycia przeszczepu [55]. Wskazują one, że H2 może regulować funkcję NO i CO. Jednakże, czy skutki2S lub inny gaz może być regulowany przez H2 nie są znane. Jaki jest związek między endogennym H2 i egzogenne H2 [81]? Jaka jest rola wyższej gęstości H2 w protoatmosferze podczas ewolucji organicznej, zwłaszcza w ewolucji i rozwoju układu sercowo-naczyniowego [8182]? Do tej pory nie zgłaszano żadnych działań niepożądanych2 jednak nie przeprowadzono długoterminowej oceny toksykologicznej. Są to interesujące pytania, które należy zbadać w najbliższej przyszłości.

Potwierdzenia

Powinniśmy podziękować Peter J Little AM (University of Queensland, Australia) za pomocną dyskusję i rewizję naszego manuskryptu.  Prace te zostały wsparte przez National Natural Science Foundation of China (NO. 81572585, NO. 81372818) oraz Projekt Planowania Nauki i Technologii w prowincji Guangdong w Chinach (NO.2016ZC0031).

Oświadczenie o ujawnieniu informacji – Nie ma konfliktu interesów.
Odwołania

  1. Ohta S: Ostatnie postępy w kierunku medycyny wodorowej: potencjał wodoru molekularnego do zastosowań profilaktycznych i terapeutycznych. Curr Pharm Des 2011; 17: 2241-2252.
  1. Iida A, Nosaka N, Yumoto T, Knaup E, Naito H, Nishiyama C, Yamakawa Y, Tsukahara K, Terado M, Sato K, Ugawa T, Nakao A: Kliniczne zastosowanie wodoru jako leczenie. Acta Med Okayama 2016; 70: 331-337.
  1. Olson JW, Maier RJ: Wodór molekularny jako źródło energii dla Helicobacter pylori. Nauka 2002; 298: 1788-1790.
  1. Kajiya M, Sato K, Silva MJ, Ouhara K, Do PM, Shanmugam KT, Kawai T: Wodór z bakterii jelitowych jest ochronne dla Concanavalin wywołane zapalenie wątroby. Biochem Biophys Res Commun 2009; 386: 316-321.
  1. Wolf PG, Biswas A, Morales SE, Greening C, Gaskins HR: Metabolizm H2 jest powszechny i zróżnicowany wśród ludzkich drobnoustrojów okrężniczych. Mikroby jelitowe 2016; 7: 235-245.
  1. Vignais PM, Colbeau A: Biologia molekularna mikrobiologicznych wodorazy. Curr Problemy Mol Biol 2004; 6: 159-188.

   Zasoby zewnętrzne

  1. Maier L, Vyas R, Cordova CD, Lindsay H, Schmidt TS, Brugiroux S, Periaswamy B, Bauer R, Sturm A, Schreiber F, von Mering C, Robinson MD, Stecher B, Hardt WD: Mikrobiota pochodzące z paliw wodorowych Salmonella typhimurium inwazji ekosystemu jelitowego. Cell Host Microbe 2013; 14: 641-651.
  1. Ohta S: Wodór molekularny jako profilaktyczny i terapeutyczny gaz medyczny: inicjacja, rozwój i potencjał medycyny wodorowej. Pharmacol Ther 2014; 144: 1-11.
  1. Dixon BJ, Tang J, Zhang JH: Ewolucja wodoru molekularnego: godna uwagi potencjalna terapia o znaczeniu klinicznym. Med Gas Res 2013; 3: 10.
  1. Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K, Watanabe M, Nishimaki K, Yamagata K, Katsura K, Katayama Y, Asoh S, Ohta S: Wod przeciwwodorek działa jako przeciwutleniacz terapeutyczny poprzez selektywne zmniejszenie cytotoksycznych rodników tlenu. Nat Med 2007; 13: 688-694.
  1. Huang CS, Kawamura T, Toyoda Y, Nakao A: Ostatnie postępy w badaniach wodoru jako terapeutyczny gaz medyczny. Wolny Radic Res 2010; 44: 971-982.
  1. Hayashida K, Sano M, Ohsawa I, Shinmura K, Tamaki K, Kimura K, Endo J, Katayama T, Kawamura A, Kohsaka S, Makino S, Ohta S, Ogawa S, Fukuda K: Wdychanie gazu wodorowego zmniejsza rozmiar zawału w modelu szczura urazu niedokrwienia mięśnia sercowego. Biochem Biophys Res Commun 2008; 373: 30-35.
  1. Zhang Y, Xu J, Long Z, Wang C, Wang L, Sun P, Li P, Wang T: Wodór (H2) Hamuje hipertrofię serca wywołaną izoproterenolem poprzez ścieżki antyoksydacyjne. Granice farmakologii 2016; 7: 392.
  1. Zhang Y, Sun Q, He B, Xiao J, Wang Z, Sun X: Działanie przeciwzapalne soli fizjologicznej bogatej w wodór w modelu szczura regionalnego niedokrwienia mięśnia sercowego i reperfuzji. Int J Cardiol 2011; 148: 91-95.
  1. Sun Q, Kang Z, Cai J, Liu W, Liu Y, Zhang JH, Denoble PJ, Tao H, Sun X: Solanka solankowa bogata w wodór chroni mięśnia sercowego przed niedokrwieniem/ uszkodzeniem reperfuzji u szczurów. Exp Biol Med (Maywood) 2009; 234: 1212-1219.
  1. Ohsawa I, Nishimaki K, Yamagata K, Ishikawa M, Ohta S: Zużycie wody wodorowej zapobiega miażdżycy u myszy nokautujących apolipoproteinę E. Biochem Biophys Res Commun 2008; 377: 1195-1198.
  1. Kajiyama S, Hasegawa G, Asano M, Hosoda H, Fukui M, Nakamura N, Kitawaki J, Imai S, Nakano K, Ohta M, Adachi T, Obayashi H, Yoshikawa T: Suplementacja wody bogatej w wodór poprawia metabolizm lipidów i glukozy u pacjentów z cukrzycą typu 2 lub zaburzenia tolerancji glukozy. Nutr Res 2008; 28: 137-143.
  1. Noda K, Shigemura N, Tanaka Y, Kawamura T, Hyun Lim S, Kokubo K, Billiar TR, Bermudez CA, Kobayashi H, Nakao A: Nowa metoda zachowania przeszczepów serca za pomocą bogatej w wodór łaźni wodnej. J Przeszczep płuc serca 2013; 32: 241-250.
  1. Suzuki Y, Sano M, Hayashida K, Ohsawa I, Ohta S, Fukuda K: Czy wpływ inhibitorów alfa glukozidazy na zdarzenia sercowo-naczyniowe związane z podwyższonym poziomem gazu wodorowego w przewodzie pokarmowym? FEBS Lett 2009; 583: 2157-2159.
  1. Gibbons GH, Dzau VJ: Wyłaniająca się koncepcja przebudowy naczyń krwionośnych. N Engl J Med 1994; 330: 1431-1438.
  1. Majesky MW: Adventitia i komórki okołonaczyniowe. Tętnicy tromb Vasc Biol 2015; 35:e31-35.
  1. Ekuni D, Tomofuji T, Endo Y, Kasuyama K, Irie K, Azuma T, Tamaki N, Mizutani S, Kojima A, Morita M: Woda bogata w wodór zapobiega odkładaniu się lipidów w malejącej aorty w modelu zapalenia przyzębia szczura. Arch Oral Biol 2012; 57: 1615-1622.
  1. Song G, Tian H, Liu J, Zhang H, Sun X, Qin S: H2 hamuje TNF-alfa-alfa wywołane lectyny jak utlenionego receptora LDL-1 ekspresji poprzez hamowanie aktywacji czynnika jądrowego kappaB w komórkach śródbłonka. Biotechnol Lett 2011; 33: 1715-1722.
  1. Song G, Tian H, Qin S, Sun X, Yao S, Zong C, Luo Y, Liu J, Yu Y, Sang H, Wang X: Wodór zmniejsza podatność na miażdżycę w lipoprotein zawierających apolipoproteinę B i aortę myszy apolipoprotein E. Miażdżyca 2012; 221: 55-65.
  1. Zong C, Song G, Yao S, Li L, Yu Y, Feng L, Guo S, Luo T, Qin S: Podawanie soli fizjologicznej nasyconej wodorem zmniejsza poziom cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości osocza i poprawia funkcję lipoprotein o wysokiej gęstości w wysokotłuszczowych chomikach karmionych dietą. Metabolizm 2012; 61: 794-800.
  1. Song G, Li M, Sang H, Zhang L, Li X, Yao S, Yu Y, Zong C, Xue Y, Qin S: Woda bogata w wodór zmniejsza poziom cholesterolu LDL w surowicy i poprawia funkcjonowanie HDL u pacjentów z potencjalnym zespołem metabolicznym. J Pozostałości lipidowe 2013; 54: 1884-1893.
  1. Piosenka G, Zong C, Zhang Z, Yu Y, Yao S, Jiao P, Tian H, Zhai L, Zhao H, Tian S, Zhang X, Wu Y, Sun X, Qin S: Molekularny wodór stabilizuje miażdżycową płytkę nazębną u myszy o niskiej gęstości lipoproteiny. Wolny Radic Biol Med 2015; 87: 58-68.
  1. Hara F, Tatebe J, Watanabe I, Yamazaki J, Ikeda T, Morita T: Molekularny wodór łagodzi starość komórkową w komórkach śródbłonka. Circ J 2016; 80: 2037-2046.
  1. Zhang YX, Xu JT, You XC, Wang C, Zhou KW, Li P, Sun P, Wang L, Wang TH: Hamujące działanie wodoru na proliferację i migrację komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych poprzez regulację w dół kinazy mitogenowej/aktywowanej kinazy białkowej i szlaków sygnałowych Ezrin-Radixin-Moesin. Podbródek J Physiol 2016; 59: 46-55.
  1. Zheng H, Yu YS: Przewlekłe leczenie soli fizjologicznej bogate w wodór nasika zaburzenia naczyń u spontanicznych szczurów nadciśnieniowych. Biochem Pharmacol 2012; 83: 1269-1277.
  1. Sun Q, Kawamura T, Masutani K, Peng X, Sun Q, Stolz DB, Pribis JP, Billiar TR, Sun X, Bermudez CA, Toyoda Y, Nakao A: Doustne spożycie wody bogatej w wodór hamuje intimal hyperplasia w przeszczepach żył tętniczych u szczurów. Cardiovasc Res 2012; 94: 144-153.
  1. Qin ZX, Yu P, Qian DH, Song MB, Tan H, Yu Y, Li W, Wang H, Liu J, Wang Q, Sun XJ, Jiang H, Zhu JK, Lu W, Huang L: Solanka bogata w wodór zapobiega tworzeniu się neointima po urazie balonu szyjnego poprzez tłumienie ROS i szlaku TNF-alfa/NF-kappaB. Miażdżyca 2012; 220: 343-350.
  1. Chen Y, Jiang J, Miao H, Chen X, Sun X, Li Y: Solanka bogata w wodór łagodzi proliferację komórek mięśni gładkich naczyń i hiperplazja neointiołów poprzez hamowanie reaktywnej produkcji form tlenu i inaktywację Ras-ERK1/2-MEK1/2 i szlaków Akts. Int J Mol Med 2013; 31: 597-606.
  1. Chen K, Wang N, Diao Y, Dong W, Sun Y, Liu L, Wu X:Soledna solanka attenuates uszkodzenia mózgu wywołane przez krążeniowo-oddechowe Bypass i hamuje mikronaczyniowe śródbłonka komórek Apoptoza Przez PI3K/Akt / GSK3beta Szlak sygnalizacji u szczurów. Cell Physiol Biochem 2017; 43: 1634-1647.
  1. Burchfield JS, Xie M, Hill JA: Patologiczna przebudowa komory: mechanizmy: część 1 z 2. Cyrkulacja 2013; 128: 388-400.
  1. Pedram A, Razandi M, O’Mahony F, Lubahn D, Levin ER: Receptor estrogenowy-beta zapobiega zwłóknienia serca. Mol Endocrinol 2010; 24: 2152-2165.
  1. Zhang Y, Li H: Przeprogramowanie interferonu czynnik regulacyjny sygnalizacji w chorobach kardiometabolicznych. Fizjologia (Bethesda) 2017; 32: 210-223.
  1. Shinbo T, Kokubo K, Sato Y, Hagiri S, Hataishi R, Hirose M, Kobayashi H: Oddychanie tlenkiem azotu plus gaz wodorowy zmniejsza uraz niedokrwienia-reperfuzji i produkcję nitrotyrozyny w mysiem sercu. Am J Physiol Serca Circ Physiol 2013; 305:H542-550.
  1. Sakai K, Cho S, Shibata I, Yoshitomi O, Maekawa T, Sumikawa K: Wdychanie gazu wodorowego chroni przed ogłuszaniem mięśnia sercowego i zawałem u trzody chlewnej. Skand Cardiovasc J 2012; 46: 183-189.
  1. Lefer DJ, Nakanishi K, Johnston WE, Vinten-Johansen J: Antineutrophil i myocardial ochrony działań nowego dawcy tlenku azotu po ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego i reperfuzji psów. Obieg 1993; 88: 2337-2350.
  1. Wong PS, Eiserich JP, Reddy S, Lopez CL, Cross CE, van der Vliet A: Inaktywacja glutationu S-transferazy przez utleniacze pochodne tlenku azotu: badanie roli dla nitracji tyrozynowej. Arch Biochem Biophys 2001; 394: 216-228.
  1. On Y, Zhang B, Chen Y, Jin Q, Wu J, Yan F, Zheng H: Image-Guided Hydrogen Gas Delivery for Protection from Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury via Microbubbles. Interfejsy ACS Appl Mater 2017; 9: 21190-21199.
  1. Zalesak M, Kura B, Graban J, Ledvenyiova-Farkasova V, Slezak J, Ravingerova T: Molekularny wodór nasila korzystne działanie przeciwzawałowe niedotlenienia postkomentatycznie w izolowanych sercach szczurów: Nowa interwencja kardioprotekcyjna. Może J Physiol Pharmacol 2017; 95: 888-893.
  1. Katsumata Y, Sano F, Abe T, Tamura T, Fujisawa T, Shiraishi Y, Kohsaka S, Ueda I, Homma K, Suzuki M, Okuda S, Maekawa Y, Kobayashi E, Hori S, Sasaki J, Fukuda K, Sano M: Wpływ wdychania gazu wodorowego na niekorzystne lewej komory przebudowy po przezskórnej interwencji wieńcowej dla ST-Podwyższony zawał mięśnia sercowego-Pierwsze badanie pilotażowe u ludzi. Circ J 2017; 81: 940-947.
  1. Hayashi T, Yamashita C, Matsumoto C, Kwak CJ, Fujii K, Hirata T, Miyamura M, Mori T, Ukimura A, Okada Y, Matsumura Y, Kitaura Y: Rola oksydazy NADPH zawierającej gp91phox w przebudowie lewej komory wywołanej intermitnym stresem niedotlenienia. Am J Physiol Serca Circ Physiol 2008; 294:H2197-2203.
  1. Hayashi T, Yoshioka T, Hasegawa K, Miyamura M, Mori T, Ukimura A, Matsumura Y, Ishizaka N: Wdychanie gazu wodorowego przytusza przebudowę lewej komory wywołanej przerywanym niedotlenieniem u myszy. Am J Physiol Serca Circ Physiol 2011; 301:H1062-1069.
  1. Kato R, Nomura A, Sakamoto A, Yasuda Y, Amatani K, Nagai S, Sen Y, Ijiri Y, Okada Y, Yamaguchi T, Izumi Y, Yoshiyama M, Tanaka K, Hayashi T: Gaz wodorowy przyspiesza ekspresję genów embrionalnych i zapobiega przebudowie lewej komory wywołanej przez przerywaną hipisssię w kardiomiopatii chomików. Am J Physiol Serca Circ Physiol 2014; 307:H1626-1633.
  1. Zhang Y, Long Z, Xu J, Tan S, Zhang N, Li A, Wang L, Wang T: Wodór hamuje izoproterenolin wywołane autofagii w kardiomiocytów in vitro i in vivo. Mol Med Rep 2017; 16: 8253-8258.
  1. Gao Y, Yang H, Chi J, Xu Q, Zhao L, Yang W, Liu W, Yang W: Gaz wodorowy przytłacza niedokrwienie mięśnia sercowego Reperfusion Szkody niezależnie od postconditioning u szczurów przez tłumienie endoplazmatyczne reticulum wywołane stresem Autofagii. Cell Physiol Biochem 2017; 43: 1503-1514.
  1. Jing L, Wang Y, Zhao XM, Zhao B, Han JJ, Qin SC, Sun XJ: Kardioprotekcyjne działanie soli fizjologicznej bogatej w wodór na zawał mięśnia sercowego wywołany przez Izoproterenol u szczurów. Płuca serca Circ 2015; 24: 602-610.
  1. Yu YS, Zheng H: Przewlekłe leczenie solą fizjologiczną bogatą w wodór zmniejsza stres oksydacyjny i przysłania przerost lewej komory u spontanicznych szczurów nadciśnieniowych. Mol Cell Biochem 2012; 365: 233-242.
  1. Ross HJ, Prawo Y, Książka WM, Broberg CS, Burchill L, Cecchin F, Chen JM, Delgado D, Dimopoulos K, Everitt MD, Gatzoulis M, Harris L, Hsu DT, Kuvin JT, Martin CM, Murphy AM, Singh G, Spray TL, Stout KK, American Heart Association Adults With Congenital Heart Disease Committee of the Clinical C, Rada Chorób Sercowo-Naczyniowych w , Interwencja, Rada funkcjonalna G, Translacja B: Transplantacja i mechaniczne wspomaganie krążenia w wrodzonej chorobie serca: Oświadczenie naukowe Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego. Cyrkulacja 2016; 133: 802-820.
  1. Tan M, Sun X, Guo L, Su C, Sun X, Xu Z: Wodór jako dodatek roztworu HTK wzmacnia zachowanie mięśnia sercowego w przeszczepach z długotrwałym zimnym niedokrwieniem. Int J Cardiol 2013; 167: 383-390.
  1. Noda K, Tanaka Y, Shigemura N, Kawamura T, Wang Y, Masutani K, Sun X, Toyoda Y, Bermudez CA, Nakao A: Woda pitna uzupełniona wodorem chroni allografty serca przed pogorszeniem stanu zapalnego. Transpl Int 2012; 25: 1213-1222.
  1. Nakao A, Kaczorowski DJ, Wang Y, Cardinal JS, Buchholz BM, Sugimoto R, Tobita K, Lee S, Toyoda Y, Billiar TR, McCurry KR: Amelioration of rat cardiac cold ischemia/reperfusion injury with inhaled hydrogen or carbon monoxide, or both. J Heart Lung Transplant 2010; 29: 544-553.
  1. Zhang Y, Zhang XJ, Li H: Targeting Interferon Regulatory Factor for Cardiometabolic Diseases: Opportunities and Challenges. Curr Drug Targets 2017; 18: 1754-1778.

   External Resources

  1. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J, Grupa IDFETFC: Zespół metaboliczny- nowa definicja na całym świecie. Lancet 2005; 366: 1059-1062.
  1. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ: Zespół metaboliczny. Lancet 2005; 365: 1415-1428.
  1. Li P, Liu S, Lu M, Bandyopadhyay G, Oh D, Imamura T, Johnson AMF, Sears D, Shen Z, Cui B, Kong L, Hou S, Liang X, Iovino S, Watkins SM, Ying W, Osborn O, Wollam J, Brenner M, Olefsky JM: Hematopoetyczna Galektyna-3 powoduje komórkową i systemową insulinoporność. komórka 2016; 167: 973-984 e912.
  1. Smith BK, Marcinko K, Desjardins EM, Lally JS, Ford RJ, Steinberg GR: Leczenie niealkoholowych stłuszczeniowych chorób wątroby: rola AMPK. Am J Physiol Endocrinol Metab 2016; 311:E730-E740.
  1. Samuel VT, Shulman GI: Patogeneza oporności na insulinę: integracja szlaków sygnałowych i strumienia podłoża. J Clin Invest 2016; 126: 12-22.
  1. Odegaard JI, Chawla A: Plejotropowe działania oporności na insulinę i zapalenie w homeostazie metabolicznej. Nauka 2013; 339: 172-177.
  1. Kumashiro N, Erion DM, Zhang D, Kahn M, Beddow SA, Chu X, Still CD, Gerhard GS, Han X, Dziura J, Petersen KF, Samuel VT, Shulman GI: Mechanizm komórkowy oporności na insulinę w niealkoholowych stłuszczenie wątroby. Proc Natl Acad Sci U S A 2011; 108: 16381-16385.
  1. Bugianesi E, McCullough AJ, Marchesini G: Insulinooporność: szlak metaboliczny do przewlekłej choroby wątroby. Hepatologia 2005; 42: 987-1000.
  1. Fernandez-Real JM, Ricart W: Insulinooporność i przewlekły zespół zapalny układu sercowo-naczyniowego. Endocr Rev 2003; 24: 278-301.
  1. Kamimura N, Nishimaki K, Ohsawa I, Ohta S: Molekularny wodór poprawia otyłość i cukrzycę poprzez wywoływanie wątroby FGF21 i stymulowanie metabolizmu energetycznego u myszy db/db. Otyłość (Srebrna Wiosna) 2011; 19: 1396-1403.
  1. Nakao A, Toyoda Y, Sharma P, Evans M, Guthrie N: Skuteczność wody bogatej w wodór na stan przeciwutleniaczy osób z potencjalnym zespołem metabolicznym- badanie pilotażowe otwartej etykiety. J Clin Biochem Nutr 2010; 46: 140-149.
  1. Piosenka G, Lin Q, Zhao H, Liu M, Ye F, Sun Y, Yu Y, Guo S, Jiao P, Wu Y, Ding G, Xiao Q, Qin S: Hydrogen Aktywuje TRANSPORTER KASET Wiązany ATP A1 Zależne Efflux Ex Vivo i poprawia funkcję lipoproteiny o wysokiej gęstości u pacjentów z hipercholesterolemią: Podwójnie ślepej próby, randomizowanych i kontrolowanych placebo badaniu. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 2724-2733.
  1. Zhang X, Liu J, Jin K, Xu H, Wang C, Zhang Z, Kong M, Zhang Z, Wang Q, Wang F: Podskórne wstrzyknięcie H2 jest nowatorskim skutecznym leczeniem cukrzycy typu 2. J Diabetes Investig 2017; 9: 83-90.
  1. Itoh T, Hamada N, Terazawa R, Ito M, Ohno K, Ichihara M, Nozawa Y, Ito M: Wodor cząsteczkowy hamuje produkcję lipopolisacharydu/interferonu gamma wywołanego przez modulację transdukcji sygnału w makrofagach. Biochem Biophys Res Commun 2011; 411: 143-149.
  1. Chen L, Ma C, Bian Y, Li J, Wang T, Su L, Lu J: Leczenie wodorem chroni myszy przed przewlekłym zapaleniem trzustki poprzez przywrócenie regulacyjnej utraty komórek T. Cell Physiol Biochem 2017; 44: 2005-2016.
  1. Yang G, Wu L, Jiang B, Yang W, Qi J, Cao K, Meng Q, Mustafa AK, Mu W, Zhang S, Snyder SH, Wang R: H2S jako fizjologiczny vasorelaxant: nadciśnienie u myszy z usunięciem cystathionine gamma-lyase. Nauka 2008; 322: 587-590.
  1. Otterbein LE, Zuckerbraun BS, Haga M, Liu F, Song R, Usheva A, Stachulak C, Bodyak N, Smith RN, Csizmadia E, Tyagi S, Akamatsu Y, Flavell RJ, Billiar TR, Tzeng E, Bach FH, Choi AM, Soares MP: Tlenek węgla tłumi zmiany tętniczeclertyczne związane z przewlekłym odrzuceniem przeszczepu i z urazem balonu. Nat Med 2003; 9: 183-190.
  1. Dimmeler S, Fleming I, Fisslthaler B, Hermann C, Busse R, Zeiher AM: Aktywacja syntazy tlenku azotu w komórkach śródbłonka przez fosforylację zależną od Akt. Przyroda 1999; 399: 601-605.
  1. Streeter E, Ng HH, Hart JL: Siarkowodór jako czynnik vasculoprotekcyjny. Med Gas Res 2013; 3: 9.
  1. Yang F, Zhang L, Gao Z, Sun X, Yu M, Dong S, Wu J, Zhao Y, Xu C, Zhang W, Lu F: Egzogenne H2S chroni przed kardiomiopatią cukrzycową poprzez aktywację autofagii za pośrednictwem ścieżki AMPK / mTOR. Cell Physiol Biochem 2017; 43: 1168-1187.
  1. Ke X, Zou J, Hu Q, Wang X, Hu C, Yang R, Liang J, Shu X, Nie R, Peng C: Siarkowodór-Prewaring przeszczepu komórek progenitorowych człowieka śródbłonka poprawia re-śródbłonka u nagich myszy z uszkodzeniem tętnicy szyjnej. Cell Physiol Biochem 2017; 43: 308-319.
  1. Luo ZL, Ren JD, Huang Z, Wang T, Xiang K, Cheng L, Tang LJ: Rola egzogennego siarkowodoru w wolnych kwasach tłuszczowych wywołane zapaleniem w makrofagach. Cell Physiol Biochem 2017; 42: 1635-1644.
  1. Wang ZJ, Wu J, Guo W, Zhu YZ: Miażdżyca i szlak sygnalizacji siarkowodoru – Terapeutyczne podejścia do zapobiegania chorobom. Cell Physiol Biochem 2017; 42: 859-875.
  1. Tang C, Li X, Du J: Siarkowodór jako nowy endogenny nadajnik gazowy w układzie sercowo-naczyniowym. Curr Vasc Pharmacol 2006; 4: 17-22.
  1. Zhang YX, Wang TH: Postępy w badaniach nad działaniem ochronnym naczyń H2. Chiński Dziennik Serca 2014; 26: 348-352.
 1. Miller SL: Produkcja aminokwasów w możliwych prymitywnych warunkach ziemskich. Nauka 1953; 117: 528-529.

Kontakty autora

Tinghuai Wang, profesor   Wydział Fizjologii, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University,   Zhongshan Road 2, Guangzhou 510080, Guangdong (PR Chiny)  Tel. +86-20-87330647, e-mail wangth@mail.sysu.edu.cn   Hydrogen Therapy in Cardiovascular and Metabolic Diseases: from Bench to Bedside – FullText – Cellular Physiology and Biochemistry 2018, Vol. 47, No. 1 – Karger Publishers

Gaz Browna – Wodór dla zdrowia: tło, obserwacje i dane medyczne

Inhalatory Wodoru H2, Biorezonans, Plazmoterapia lampą Rife’a, Diagnostyka NLS w Poznaniu