W tej witrynie słowem  „Helmity” określam wszelkie obciążenia biologiczne organizmu – pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby, roztocza, pierwotniaki itp.

Słowo to jest często stosowane w parazytologii ze względu na wygodę, jednak jest nieprecyzyjne pod względem systematyki zoologicznej.

Helminty (w języku greckim „robaki”) – termin stosowany w zoologii i parazytologii. Helminty obejmują wszystkie grupy robaków pasożytniczych: przywrytasiemceobleńcekolcogłowy.