Splątanie Kwantowe –  efekty w naszym DNA

Posiadamy w gabinecie chyba najnowocześniejszą na świecie aparaturę do oddziaływań zdalnych
w ramach splątania kwantowego przekazywanego za pomocą fal skalarnych.

Dzięki temu możemy prowadzić terapie zdalne oparte o splatanie kwantowe próbki DNA z paznokcia lub krwi.

Możliwa jest zarówno pełna diagnostyka zdalna organizmu

jak i  terapie zdalne

w pełnym zakresie poczynając od np. Detoxu poprzez zabijanie wirusów,  bakterii i pasożytów
po pełne programy wspomagające leczenie.

Wszystko to oparte jest o medycynę częstotliwości i splatanie kwantowe.
To prawdziwa medycyna „cudów” w którą trudno uwierzyć póki się nie doświadczy tego na sobie.

Są niezaprzeczalne korzyści z terapii zdalnych kwantowych i diagnostyki zdalnej:

  1. Można diagnozować i prowadzić terapie dla osób z przeciw wskazaniami do normalnej terapii biorezonansowej- np rozrusznik serca, implanty stawów itp.
  2. Nie potrzeba odwiedzać wielokrotnie gabinetu zabiegowego – odległość nie ma znaczenia
  3. Możliwość prowadzenia bardzo długich i rozbudowanych terapii
  4. Możliwość korzystania z znacznie większej bazy terapii oraz bazy częstotliwości DNA czy substancji, czy nawet prowadzenie terapii niemożliwych do przeprowadzenia w żaden inny sposób.

——————-

Uczeni z National University of Singapore uważają, że kwantowe splątanie jest zasadniczym zjawiskiem, utrzymującym strukturę DNA, czyli wszystkich genów w naszych komórkach – informuje "Technology Review"

Splątanie cząstek to nie do końca zrozumiane zjawisko, które zadziwia fizyków. Polega ono na tym, że dwie cząstki, takie, jak na przykład foton lub elektron są ze sobą powiązane, niezależnie od dzielącej je odległości. Jeśli cokolwiek przydarzy się jednej z nich, natychmiast wpływa to na stan splątanej z nią cząstki, teoretycznie nawet wtedy, gdy dzielą je miliony lat świetlnych.

Badacze nie mają jeszcze dowodów na prawdziwość swojej teorii. Swoje wnioski opierają na modelu matematycznym, według którego podwójna helisa, czyli podstawowa struktura DNA powinna pod wpływem oddziaływań elektronów w jej atomach oscylować z intensywnością, która doprowadziłaby do jej rozpadu.W czasie oscylacji powstają kwantowe obiekty zwane fononami. Model badaczy pokazuje, że fonony znajdują się w stanie superpozycji, tzn. ich oscylacja zachodzi w przeciwnych kierunkach jednocześnie i że są ze sobą kwantowo splątane. Według singapurskich uczonych jest to warunek na to, aby cząsteczka DNA się nie rozpadła.

Kwantowa biologia to nowa dziedzina, która bada znacznie kwantowych zjawisk w procesach biologicznych. Według niedawnych odkryć, splątane elektrony powstają w procesie fotosyntezy, uczeni podejrzewają też, że to zjawisko pozwala ptakom postrzegać ziemskie pole magnetyczne. MAT

PAP – Nauka w Polsce