Krótko.

Nie istnieje w literaturze, ani w praktyce  żaden opisany przypadek, by inhalacja wodorem H2 komuś zaszkodziła lub wywołała szkodliwe skutki uboczne.

Koniecznie obejrzyj ten film na YouTube,
by zrozumieć różnicę pomiędzy różnymi Inhalatorami  na rynku i zrozumieć czemu to Gaz Browna,
a nie czysty wodór jest najlepszym medium do Inhalacji w celach pro-zdrowotnych

https://youtu.be/W9wcLPqpWtw