Gaz Browna (66%H2 + 33%O2 + ExW) – właściwości lecznicze

Można spotkać dwa rodzaje urządzeń reklamowanych do użycia jako Inhalatory Wodorowe:

Urządzenia wytwarzające Gaz Browna – 66% czystego Wodoru H2, 33% czystego tlenu O2 oraz składnik zwany ExW, oparte o elektrolizę w celi mokrej lub suchej gdzie wszystkie trzy składniki uwalniane są w jednym procesie w jednej komorze jako  gaz zwany Gazem Browna od nazwiska wynalazcy procesu wytwarzania. Ponadto ta mieszanina zawiera także pewną ilość tak zwanego wodoru mono atomowego, czyli pojedyńczych atomów wodoru H o zaskakujących właściwościach fizyczno/chemicznych – co zostanie opisane osobno.

oraz od 2-3 lata na rynku konsumenckim dostępne są

Urządzenia oparte o membranę SPE/PEM wywodzącą się z ogniw paliwowych, wytwarzające czysty wodór H2 i czasami z osobnym wyjściem na na czysty tlen lub z wyjściem gdzie podłączony jest razem i wymieszany czysty wodór i tlen.

Należy jednoznacznie podkreślić, że gaz jaki otrzymujemy na wyjściu obu typów urządzeń to całkowicie różne substancje dramatycznie różniące się właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz oddziaływaniem na organizm człowieka.

Wszystkie prowadzone dotychczas badania medyczne dotyczące Inhalacji Wodorem H2
i skutków zdrowotnych odnoszą się do Inhalacji Gazem Browna
(66% czystego Wodoru H2, 33% czystego tlenu O2 oraz składni zwany ExW)

Na dzień dzisiejszy brak badań naukowych porównujących skuteczność leczenia tymi dwoma różnymi substancjami.

Nie oznacza to, że czysty wodór nie ma zastosowania i nie działa  – nadaje się rewelacyjnie do wytwarzania wody wodorowej, ma liczne zastosowania w kosmetyce oraz lepiej od Gazu Browna nadaje się do zabiegów zewnętrznych przez skórę.