Gaz Browna (66%H2 + 33%O2 + ExW) – właściwości lecznicze

Można spotkać dwa rodzaje urządzeń reklamowanych do użycia jako Inhalatory Wodorowe:

Urządzenia wytwarzające Gaz Browna – 66% czystego Wodoru H2, 33% czystego tlenu O2 oraz składnik zwany ExW, oparte o elektrolizę w celi mokrej lub suchej gdzie wszystkie trzy składniki uwalniane są w jednym procesie w jednej komorze jako  gaz zwany Gazem Browna od nazwiska wynalazcy procesu wytwarzania. Ponadto ta mieszanina zawiera także pewną ilość tak zwanego wodoru mono atomowego, czyli pojedyńczych atomów wodoru H o zaskakujących właściwościach fizyczno/chemicznych

oraz od 2-3 lata na rynku konsumenckim dostępne są

Urządzenia oparte o membranę SPE/PEM wywodzącą się z ogniw paliwowych, wytwarzające czysty wodór H2 i czasami z osobnym wyjściem na na czysty tlen lub z wyjściem gdzie podłączony jest razem i wymieszany czysty wodór i tlen.

Należy jednoznacznie podkreślić, że gaz jaki otrzymujemy na wyjściu obu typów urządzeń to całkowicie różne substancje różniące się właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz oddziaływaniem na organizm człowieka.

Wszystkie prowadzone dotychczas badania medyczne dotyczące Inhalacji Wodorem H2
i skutków zdrowotnych odnoszą się do Inhalacji Gazem Browna
(66% czystego Wodoru H2, 33% czystego tlenu O2 oraz składni zwany ExW)

Koniecznie obejrzyj ten film na YouTube,
by zrozumieć różnicę pomiędzy różnymi Inhalatorami  na rynku i zrozumieć czemu to Gaz Browna,
a nie czysty wodór jest najlepszym medium do Inhalacji w celach pro-zdrowotnych

https://youtu.be/W9wcLPqpWtw

Na dzień dzisiejszy brak badań naukowych porównujących skuteczność leczenia Gazem Browna i Czystym Wodorem. wszystkie badania są na Gazie Browna.

Nie oznacza to, że czysty wodór nie ma zastosowania w leczeniu i nie działa – po prostu działa słabiej  – nadaje się rewelacyjnie do wytwarzania wody wodorowej, ma liczne zastosowania w kosmetyce oraz lepiej od Gazu Browna nadaje się do zabiegów zewnętrznych przez skórę.