Są 2 podstawowe typy urządzeń do produkcji wodoru w celach medycznych:

Generatory  Gazu Browna produkujące gaz o składzie – Wodór H2 66% , Tlen O2 33% oraz ExW

1. Generator z Celą Mokrą – najczęściej używany w celu produkcji gazu do Inhalacji.
2. Generator z Celą Suchą – łatwiejszy do wykonania, ale zawodny i nietrwały w eksploatacji.

Zwracam uwagę, że wszystkie dotychczas dostępne badania medyczne były prowadzone w oparciu o Gaz Browna
(33% tlenu i 66% wodoru H2 oraz ExW) uzyskiwany z celi mokrej lub suchej.

Oraz

Od niedawna dostępne są Generator z membraną SPE/PEM – to najnowsza technologia, która opiera się o oddzielenie czystego wodoru w elektrolizerze  przez membranę SPE/PEM wywodzącą się z ogniw paliwowych. Taki generator podaje tylko Wodór H2 – tlen najczęściej oddawany jest do atmosfery. Takie generatory nie produkują ExW.

Gaz Browna i czysty wodór to zupełnie różne substancje  o innych właściwościach fizyko-chemicznych i maja inny profil działania na organizm człowieka.

Koniecznie obejrzyj ten film na YouTube,
by zrozumieć różnicę pomiędzy różnymi Inhalatorami  na rynku i zrozumieć czemu to Gaz Browna,
a nie czysty wodór jest najlepszym medium do Inhalacji w celach pro-zdrowotnych

https://youtu.be/W9wcLPqpWtw

Urządzenia (SPE/PEM)  są znacznie droższe od generatorów Gazu Browna z celą mokrą lub suchą ale łatwiejsze w obsłudze. Są jak czajnik – jeden przycisk i jeden otwór wylotowy i jeden wylotowy w najprostszym wydaniu.

Zwracam uwagę, że jeśli ktoś już planuje zakup takiego generatora zwrócił uwagę na to by posiadał on certyfikat użycia gazu do celów medycznych w Inhalacji.  Jeśli w generatorze użyto słabej jakości membrany SPE/PEM (tańszej) to razem z wodorem uwalniane są z membrany bardzo szkodliwe związki chemiczne. Takie generatory powinny być używane głównie do produkcji wody wodorowej i zabiegów z bezpośrednim oddziaływaniem na ciało osoby chorej przez skórę.