Wszystkie badania medyczne cytowane w naszym serwisie były prowadzone  w oparciu o Gaz Browna (HHO) uzyskany z elektrolizy wody.

Aktualnie brak badań porównujących skuteczność Inhalacji medycznej czystym Wodorem do Inhalacji Gazem Browna (HHO).

Koniecznie obejrzyj ten film na YouTube,
by zrozumieć różnicę pomiędzy różnymi Inhalatorami  na rynku i zrozumieć czemu to Gaz Browna,
a nie czysty wodór jest najlepszym medium do Inhalacji w celach pro-zdrowotnych

https://youtu.be/W9wcLPqpWtw

Nie oznacza to , że czysty wodór molekularny nie ma właściwości leczniczych i nie ma zastosowań w medycynie o czym więcej w innym poście

Jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Gaz Browna (HHO)  to zupełnie inna substancja niż Czysty Wodór H2

Gaz Browna składa się z 3 składników:  33% czystego tlenu ,  66% czystego Wodoru H2 oraz ExW. To właśnie obecności w Gazie Browna używanym do inhalacji ExW przypisuje się część właściwości leczniczych HHO.

Czym jest ExW ? – to składnik odkryty przez George Wisemana, (woda jako plazma – czwarty stan skupienia wody),  który nadaje Gazowi Browna zupełnie inne właściwości fizyczne jak zwykłej mieszaninie wodoru i tlenu.

Obecność tego składnika w Gazie Browna można fizycznie stwierdzić w prostym doświadczeniu, które każdy kto ma dostęp do generatora gazu Browna może przeprowadzić samodzielnie.

Więcej informacji o ExW na stronie  George Wisemana   https://eagle-research.com/what-is-exw-and-why-does-it-matter/

Proszę pamiętać, że żadne urządzenie oparte na membranę SPE/PEM nie wytwarza ExW – nawet jeśli ma wyjście, które dostarcza mieszaninę tlenu i wodoru to nie ma tam i nie może być tam ExW, które wytwarzane jest tylko w urządzeniach (elektrolizerach)  z „mokrą lub suchą celą”.