H2 Wodór gaz terapeutyczny

Leczenie chorób wodorem opiera się na selektywnym działaniu przeciwutleniającym wodoru, którego podstawą jest neutralizacja wodoru z silnymi aktywnymi wolnymi rodnikami w komórkach ssaków. Reakcja ta nie wymaga udziału enzymów w katalizie.

Źródłem elektronów dostarczanych w komórkach są substancje odżywcze energetyczne.

Najpowszechniejszym z nich jest glukoza.W procesie utleniania i rozkładu generowana jest duża liczba elektronów, które przesyłane są do mitochondriów przez transporter elektronów, a ostatecznie elektrony trafiają do tlen przez mitochondrialny łańcuch transportu elektronów, aby zakończyć reakcję biochemiczną.
Na podstawie  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31057105/

Wodór jest obecnie uznawany za gaz terapeutyczny i może leczyć wiele chorób. Do ważniejszych należą choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i Parkinsona, choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca i miażdżyca oraz choroby zapalne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczyca i inne.
Ostatnio przeprowadzono z sukcesem wiele badań dotyczących wpływu wodoru na leczenie raka.

Leczenie chorób wodorem opiera się na selektywnym działaniu przeciwutleniającym wodoru, którego podstawą jest neutralizacja wodoru z silnymi aktywnymi wolnymi rodnikami w komórkach ssaków, reakcja ta nie wymaga udziału enzymów. Jednak wysoce toksyczne reaktywne wolne rodniki tlenowe i nadtlenoazotyn nie mają w organizmie specyficznych dróg wychwytywania, co stanowi podstawę i etap, w którym wodór odgrywa rolę. Znaczenie selektywnego działania przeciwutleniającego obejmuje również łagodne i obojętne działanie wodoru, który nie będzie zakłócał normalnych procesów fizjologicznych i biochemicznych. Wodór jest niepolarny, ma małą masę cząsteczkową i jest bardzo łatwy do swobodnej dyfuzji w układach biologicznych. Chociaż selektywne przeciwutlenianie jest nadal najpopularniejszym poglądem w biologii wodoru, wielu biomedycznych skutków wodoru nie można w pełni wyjaśnić, co wskazuje, że podstawa wodoru nie jest taka prosta.

Autor pracy Ishimoto Lang wysunął nowy pogląd, uważa, że ​​wodór w trybie aktywacji komórki i utylizacji metabolicznej. Zgodnie z ewolucją bakteryjnej wodorazy niklowo-żelazowej związanej z błoną bakteryjną, istnieje stosunkowo bliski związek z mitochondrialnym kompleksem I. Ishimoto Lang zaproponował, że wodór może działać jako dawca elektronów i protonów w mitochondrialnym łańcuchu transportu elektronów, przenosząc elektrony na rodniki ubichinonu. W tym procesie, podobnie jak w mitochondrialnym prostowniku elektronów, wodór może korygować nieuporządkowany przepływ elektronów w stanach patologicznych i zmniejszać wyciek elektronów do cząsteczek tlenu w celu wytworzenia wolnych rodników anionów ponadtlenkowych, gdy mitochondria są niedotlenione.

Podobne Treści :  Terapia wodorem przerzutowego raka pęcherzyka żółciowego: opis przypadku

Wodór może przekształcić cytotoksyczny, utleniający półprodukt ubichinon w nietoksyczny ubichinon redukujący, zwiększyć zdolność przeciwutleniającą puli ubichinonu i zapobiegać wytwarzaniu aktywnego tlenu w łańcuchu transportu elektronów.

Twierdzenie tego człowieka jest nieco odważne. W takim przypadku wodór będzie pełnił funkcję donora elektronów. Donor elektronów jest podstawą do produkcji energii przez komórki. Chociaż ilość wodoru jest stosunkowo niewielka, wytwarzana energia może nie być być znaczący. Jednak badania naukowe opowiadają się za odważnymi założeniami i staranną weryfikacją.
Źródłem elektronów dostarczanych w komórkach są substancje odżywcze energetyczne. Najpowszechniejszym z nich jest glukoza.W procesie utleniania i rozkładu generowana jest duża liczba elektronów, które przesyłane są do mitochondriów przez transporter elektronów, a ostatecznie elektrony trafiają do tlenu przez mitochondrialny łańcuch transportu elektronów, aby zakończyć reakcję biochemiczną. W tym procesie jednostki energii ATP są stopniowo syntetyzowane do wykorzystania w komórkach.

Rzeczywiście istnieją pewne badania dotyczące związku między mitochondrialnym kompleksem I a hydrogenazą. Na przykład ten Genome Biol Evol.2015 Nov27; 8 (1): 126-47. Doi: 10,1093 / gbe / evv239. Kompleks mitochondrialny I eukariotów składa się z ponad 40 podjednostek, a kompleks mitochondrialny I bakterii ma co najmniej 11 podjednostek. Badania biologii strukturalnej znacznie poprawiły naszą wiedzę na temat tego systemu. Jednak ubichinon i kompleks mitochondrialny I nadal nie są dobrze poznane.
W mitochondrialnym transporcie elektronów ta reakcja jest kluczowa. Reakcja ta zachodzi w dużej wnęce wodorazy Ni-Fe osadzonej w konserwatywnym, homologicznym rdzeniu katalitycznym, co oznacza, że ​​kluczem do tej reakcji jest podobna budowa hydrogenazy Ni-Fe. W przeszłości nie można było zrozumieć, w jaki sposób katalityczny rdzeń hydrogenazy wyewoluował w napędzane protonami centrum reduktazy koenzymu Q. W tej pracy wykorzystano informacje genomowe, aby wywnioskować związki strukturalne, aby odpowiedzieć na to pytanie.
Wspomniany wyżej ubichinon to słynny koenzym Q (CoQ), klasa rozpuszczalnych w tłuszczach związków chinonowych z łańcuchami bocznymi złożonymi z różnej liczby jednostek izoprenowych. Jego strukturę chinonową można odwracalnie uwodornić i zredukować do związków hydrochinonu. Jest to transporter wodoru w łańcuchu oddechowym. CoQ w komórkach ssaków zawiera 10 jednostek izoprenowych, dlatego jest również nazywany Q10. CoQ może przyjąć elektron i jon wodorowy (elektron i jon wodoru są podobne do atomu wodoru), które mają zostać zredukowane do półchinonu, a następnie przyjąć elektron i jon wodorowy, aby zredukować do dihydroubiquinonu. Istnieją również trzy różne formy koenzymu Q: utleniona, półchinon i zredukowana, która przekazuje jeden lub dwa elektrony w łańcuchu oddechowym.

Podobne Treści :  Wodór Atomowy - Cuda działania Wodoru Atomowego

Nowe spojrzenie na wpływ wodoru cząsteczkowego na koenzym Q i funkcję mitochondriów
Anna Gvozdjáková 1, Jarmila Kucharská 1, Branislav Kura 2, Ol’ga Vančová 1, Zuzana Rausová 1, Zuzana Sumbalová 1, Ol’ga Uličná 1, Ján Slezák 2
Mitochondria są głównym źródłem komórkowego metabolizmu energetycznego. W komórkach serca mitochondria wytwarzają na drodze fosforylacji oksydacyjnej ponad 90% dostarczanej energii w postaci ATP, która jest wykorzystywana w wielu procesach zależnych od ATP, takich jak cykle białek kurczliwych lub utrzymywanie gradientów jonowych.

Reaktywne formy tlenu (RFT) są produktami ubocznymi metabolizmu komórkowego, a ich poziom jest kontrolowany przez wewnątrzkomórkowe układy przeciwutleniające. Brak równowagi między RFT a obroną przeciwutleniającą prowadzi do stresu oksydacyjnego i zmian oksydacyjnych w biomolekułach komórkowych. Wodór cząsteczkowy (H 2) okazał się korzystny w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób, w tym chorób układu krążenia. Selektywnie wymiata rodniki hydroksylowe i nadtlenoazotyn, zmniejsza stres oksydacyjny, działa przeciwzapalnie i przeciwapoptotycznie. Efekt H 2 na poziomie mięśnia sercowego mitochondrialnych funkcyjnych i koenzym Q, która jest dobrze znana.
W niniejszym dokumencie wykazano, że spożycie H 2 bogaty w wodę (HRW) prowadziło stymulowanej serca  mitochondrialnego elektronów funkcji łańcucha oddechowego oraz zwiększone poziomy produkcji ATP przez kompleks I i złożonych podłoży II.
Podobnie koenzym Q 9poziomy w osoczu, tkance mięśnia sercowego i mitochondriach były zwiększone, a poziom dialdehydu malonowego w osoczu zmniejszył się po podaniu HRW.
Na podstawie uzyskanych danych stawiamy hipotezę o nowym szlaku metabolicznym wpływu H 2 w mitochondriach na cykl Q i funkcję mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Cykl Q zawiera trzy formy koenzymu Q: koenzym Q w formie utlenionej (ubichinon), formie rodnikowej (semichinon) lub formie zredukowanej (ubichinol). H 2 może być donorem elektronów, a zarówno protonowej Q cyklu, a więc można przypuszczać, stymulację wytwarzania koenzym Q.
Kiedy ubichinon zostaje zredukowany do ubichinolu, zmniejsza się peroksydacja lipidów. Zwiększony CoQ 9stężenie może stymulować transport elektronów z kompleksu I i kompleksu II do kompleksu III i zwiększać produkcję ATP poprzez mitochondrialną fosforylację oksydacyjną.
Nasze wyniki wskazują, że H 2 mogą działać w celu zapobiegania / leczenia stanów chorobowych mięśnia sercowego funkcji mitochondriów.

Podobne Treści :  H2 Wodór gaz terapeutyczny - zmiana pojmowania WODORU Z GAZU OBOJĘTNEGO DO GAZU TERAPEUTYCZNEGO

Terapia wodorowa w chorobach sercowo-naczyniowych i metabolicznych

Gaz Browna – Wodór dla zdrowia: tło, obserwacje i dane medyczne

Umów się na wizytę Biorezonansu, Plazmoterapii lub Inhalacji Wodorem H2

Wodór molekularny H2 pomaga w rehabilitacji po zakażeniu wirusem i walce z długim Covid-19.