W tej witrynie słowem  „Helmity” określam wszelkie obciążenia biologiczne organizmu – pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby, roztocza, pierwotniaki itp. Słowo toCzytaj Więcej…

„W tej witrynie dla uproszczenia słowem „Patomorfologia” określam wszelkie dysfunkcje organizmu np. konkretne choroby inaczej patologie organizmu. Konkretnie Diagnostyka kwantowaCzytaj Więcej…